Udal gobernuaren etxebizitza politika: adar jotzea

Alkateak enpresa bat kontratatu du “etxebizitza eskaria eta premia Usurbilen” ikerketa egin dezan.

ugartondo-11.jpg

Udal gobernuak 2009ko otsailean plazaratu zuen “Andatza” aldizkarian esaldi hauek irakur daitezke:
“Orain arte bezala babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzea bultzatu nahi du udalak...”

“…hori egitea posible ez bada, etxebizitza tasatuak eraikitzea ahalbidetuko da.”

“ Udala jakitun da usurbildarrek denbora asko daramatela Olarriondon eta Ugartondon egingo diren etxebizitza babestuen zain. Zoritxarrez, ordea, udal gobernuak ez du uste itxaronaldia berehala bukatuko denik. Erakitze lanak 2008an hastea espero zen, Olarriondon Behintzat.”

“Aurreko legegintzaldian Olarriondoko Plan Partziala onartu zen; ondoren, azken urte eta erdian Urbanizatzeko Jarduketa Programa, Birpartzelazio Proiektua eta Urbanizazio Proiektua onartu dira…”

“Arazoak arazo, udalak onartu ditu onartu beharreko hirigintza tresna guztiak eta, dagoeneko, ez dago aitzakiarik proiektu hori gauzatzen hasteko.”

Guzti hau orain dela urte eta erdi esaten ziguten. 9 hilabete besterik ez da geratzen legealdia bukatzeko eta alkateak IKERKETAK eskatzen!!! Bestetik, gainera, babestutako etxebizitzetan inbertitzeko dagoen diru-partidatik ordainduko dena.

2008ko ekainean, ezker abertzalearen eskuorri batean, gobernuaren lehen urtea baloratzen zuena, Olarriondo eta Ugartondoari buruzko ondorengo esaldiak irakurri genitzake:

“Argindar faltaren gorabeherak konpondu ditugu”

“…babes ofizialeko etxebizitzen zozketarako behin betiko zerrendak onartu dira… horren (zozketaren) zain zaudetenoi, lasaitasuna eskatzea besterik ez zaigu geratzen.”

Jarri dadila lanean behingoz! Obrak hasi daitezela Olarriondon eta Ugartondon!

Etxebizitza azterketa dekretoa

Lotura duten beste berri batzuk:

Olarriondo eta Ugartondoko etxeen zozketa noizko?
Ugartondo eta Olarriondo. Egin nahi ez diren etxebizitzak (II)
Ugartondo y Olarriondo. Viviendas que no se quieren hacer

La política sobre vivienda del gobierno municipal: una tomadura de pelo

El alcalde ha contratado a una empresa un estudio sobre “las necesidades y la demanda de viviendas en Usurbil”.

ugartondo-11.jpg

La publicación Andatza (gobierno municipal) de febrero del 2009 sin embargo decía lo siguiente:

“Como hasta ahora, promoveremos la construcción de vivienda protegida”

“…si no es posible conseguirlo, se permitirá la construcción de vivienda tasada.”

“La corporación es consciente de que los usurbildarras llevan mucho tiempo esperando la construcción de las viviendas en Olarriondo y Ugartondo. Por desgracia, el gobierno municipal no cree que la espera se acabe pronto. La construcción se iba a iniciar en el 2008, al menos en Olarriondo”.

“En la anterior legislatura se aprobó el Plan Parcial de Olarriondo: posteriormente se han aprobado en año y medio el Proyecto de Actuación Urbanizadora, el Proyecto de Reparcelación y el Proyecto de Urbanización…”

“Aún con retrasos, la corporación ha aprobado todas los procedimientos urbanísticos necesarios, de modo que no hay excusas para empezar a ejecutar el proyecto.”

Todo esto nos dijeron hace un año y medio. ¡¡¡ No quedan más que 9 meses para terminar la legislatura y el alcalde pidiendo ESTUDIOS!!! Estudios que por otra parte se van a pagar utilizando una partida presupuestaria destinada a invertir en viviendas protegidas.

En junio de 2008, en una publicación de la izquierda abertzale, valorando el primer año de gobierno, podemos leer frases como éstas referidas a Olarriondo y Ugartondo:

“Hemos solucionado los problemas de suministro eléctrico”

“… se han aprobado definitivamente las listas para el sorteo de las viviendas de proteccion oficial… a los que estáis esperando, no nos queda otra que pediros paciencia.”

¡Que se ponga las pilas de una vez! ¡Y que empiecen las obras en Olarriondo y Ugartondo!
 

Decreto estudio vivienda

Noticias relacionadas:

El sorteo de las viviendas de Olarriondo y Ugartondo, ¿para cuándo?
Ugartondo y Olarriondo. Viviendas que no se quieren hacer (II)
Ugartondo y Olarriondo. Viviendas que no se quieren hacer

Iruzkinak

  1. Olarriondo eta Ugarteondon, zenbat etxe bizitzaz ari gera izketan?
    ¿Y de cuantas viviendas estamos hablando en Olarriondo y Ugarteondo?

    ErantzunEzabatu