Hamaikabatek atseginez hartu du San Marko mankomunitateko kudeatzaileen aldaketa

.

Hamaikabat, satisfecha por el cambio de gestores de la mancomunidad de San Marcos

.Presidente berriari PIGRUGaren garapenean elkarlanean aritzeko borondatea adieraziko dio, behar beharrezkoa baita eraginkortasun anbientalagatik, arrazionaltasun ekonomikoagatik eta onarpen sozialagatik

Bide horretan, Hamaikabatek 5. edukiontziaren hedapena bultzatuko du

Behin eta berriz San Marko Mankomunitateko funtzionamendu eskasa salatu ondoren, Hamaikabat pozik agertu da egindako lanaz eta mankomunitateak orain Juan Carlos Merinoren izendapenarekin bere kudeaketa aldatuko duelako.

Horrela, Gobernu Batzorde berriaren aukeraketarekin, Hamaikabatek PIGRUGaren garapenerako beharrezkoak diren neurriak hartzeko  eta hondakin organikoak biltzeko 5. edukiontzia berehala hedatzeko eskatuko du.

Bestalde, orain arte ANVk, EBk eta Alternatibak osatutako gehiengoaren funtzionamendu kaxkarraren aurrean, Hamaikabatek auditoria integrala egitea eskatuko du, hau da, auditoria ekonomikoaz gain, auditoria juridikoa eta laborala. eskatuko ditugu”. Guzti hori aurrera eraman diren ekimen administratibo guztiak zuzendu daitezen, izan ere, Hamaikabatek gogoratu du momentu honetan udalek mankomunitatea auziperatua dutela, San markok zenbait udal bakarrik lagundu dituela ekonomikoki eta kosteak gaizki banatu dituztelako kuotak igo dituztela besteak beste.

Hamaikabatek jada jakitera eman zuen mankomunitateko presidente berriari bere proposamenak luzatuko zizkiola eta PIGRUGaren garapenean elkarlanean aritzeko borondatea adieraziko ziola, behar beharrezkoa baita eraginkortasun anbientalagatik, arrazionaltasun ekonomikoagatik eta onarpen sozialagatik.

Hamaikabateko zinegotziek San Marko mankomunitatearen funtzionamendu txarra behin eta berriz salatu ondoren, aurreko ekainean, Donostiako eta Lasarte-Oriako udaletan bere laguntza eskaini zuten, mankomunitatean udal hauek zuten errepresentazioa zuzentzeko erabakia har zezaten. Honela ba, Hamaikabateko zinegotziak, egindako lanarekin eta Urnietako eta Lasarte-Oriako udal osoek San Markoko Mankomunitatearen Gobernuan gehiengoak zuzentzeko hartutako erabakiarekin pozik agertu dira, berriro ere Donostiako Udal Gobernua ezer egin ez badu ere.

Hamaikabat, satisfecha por el cambio de gestores de la mancomunidad de San Marcos

Trasladará al nuevo presidente su voluntad de colaborar en el desarrollo del PIGRUG, fundamental por razones de eficacia ambiental, racionalidad económica y aceptación social

Hamaikabat impulsará en este camino la implantación del 5º contenedor.

Tras denunciar en numerosas ocasiones el mal funcionamiento de la Mancomunidad de San Marcos, Hamaikabat se muestra satisfecha por el trabajo realizado y porque la mancomunidad tiene ahora, con la designación de Juan Carlos Merino como presidente, la certeza de poder redireccionar su gestión.

Así, y con la elección de la nueva Junta de Gobierno, Hamaikabat solicitará que se corrijan y se tomen las decisiones necesarias para el desarrollo del PIGRUG y la puesta en marcha inmediata del 5º contenedor para el reciclaje de los residuos orgánicos.

Por otra parte, y ante el mal funcionamiento de la anterior dirección compuesta por representantes de ANV, IU y Alternatiba, Hamaikabat solicitará también que se realice una auditoría integral, es decir, además de la económica, una auditoria jurídica y laboral. Todo ello con el objetivo de que se subsanen cuanto antes las irregularidades que se hayan podido dar, ya que, recordamos que en estos momentos hay demandas judiciales de los ayuntamientos contra la mancomunidad, ayudas económicas de San Marcos solo a algunos ayuntamientos e incremento de cuotas por un mal reparto de los costes, entre otras cuestiones.

Hamaikabat ya anunció que trasladaría estas propuestas al nuevo presidente de la mancomunidad así como su voluntad de colaborar en el desarrollo del PIGRUG, algo que es fundamental por razones de eficacia ambiental, racionalidad económica y aceptación social.

Los concejales de Hamaikabat, que vienen denunciando desde hace mucho tiempo el mal funcionamiento de la Mancomunidad de San Marcos, ofrecieron su apoyo a los ayuntamientos de Donostia y Lasarte-Oria el pasado mes de junio para que tomaran la decisión de corregir la representación que estos ayuntamientos ostentan en la mancomunidad. Así, los concejales de Hamaikabat se felicitan por el trabajo realizado y por la decisión adoptada en los plenos de Urnieta y Lasarte-Oria, que han permitido corregir las mayorías de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad Municipal de San Marcos a pesar, una vez más, del Gobierno municipal de Donostia.

Iruzkinak