Hamaikabatek biktimen memoriaren eguna gogoan izan du

dia-de-la-memoria_loreak.jpg
Luismari Ormaetxea, Batzar Nagusietako Lehendakari-ordea, lore eskaintzan.

Hamaikabat ha participado en los actos del día de la memoria de las víctimas

Luismari Ormaetxea, Vicepresidente de las Juntas Generales, en la ofrenda floral.

Gipuzkoako Batzar Nagusiek adierazpen instituzionalaren irakurketa eta lore eskaintza egin dute Memoriaren Egunean.

Adierazpenak honela dio:

Gaur jardunaldi garrantzitsu bat ospatzen dugu, herri honen historian lehenengo aldiz ospatuko duguna. Azaroaren hamarra Euskadin MEMORIAREN EGUNA da eta izango da. Eta gaurkoa bezalako egun batean ondokoa aldarrikatu nahi dugu:

1.- Euskal herritarrok bakean eta askatasunean bizitzeko eskubidea dugu, totalitarismoaren, indarkeriaren eta bazterkeriaren mehatxurik gabe. Euskal gizartearen eta berau ordezkatzen duten erakundeen lehenengo helburua terrorismoa amaitzea eta bakea lortzea da.

2.- Euskal gizartea eta bere erakundeak tematuta gaude terrorismoaren biktimen oroimena erreferentzia bihurtzen: askatasunean, tolerantzian, justizian eta aniztasunaren errespetuan oinarritzen den etorkizun baketsu baten erreferentzia.

3.- Oroimena ez da soilik terrorismoaren indarkeria jasan duten pertsonen funtsezko eskubidea. Gertatutakoaren kontaketa partekatu eta benetakoa eraikitzen lagunduko digun funtsezko argudioa da, biktimaren ikuspegitik, non indarkeriak eta honen justifikazioak behin betiko baztertuta geratzen diren eta biktimak betirako aintzat hartuak diren, gizalegezko adiskidetasunezko garai berri batean.

4.- Memoriak izenak eta datak jartzen ditu terrorismoak ezinezko aitzakiak eta justifikazioak jartzen dituen lekuetan. Memoriak bidegabeko sufrimenduaren akta egiten du, eta zigorgabetasunarekiko tolerantzia oro eragozten du. Oroimenak, azken batean, behartutako ahanzturaren edo ahanztura interesatuaren lilura tentatzailearen aurrean prebenitzen ditu herritarrak.

5.- Gaur terrorismoaren biktima guztiak gogorarazten ditugu, salbuespenik gabe. ETAren izuaren biktimak, euskaldunen arteko elkarbizitza oraindik ere mehatxatzen duen talde terrorista bakarraren biktimak, eta GALek, Batallón Vasco Españolek nahiz indarkeria zerabilten beste talde batzuek eragindako biktimak ere, nahiz eta talde horiek iraganekoak izan, onarpen eta ordain bera merezi dituen sufrimendua eragin zutelako.

6.- Oroimena zaintzea da gurekin ez daudenen alde eta terrorismoaren biktima guztien sufrimenduaren alde eskain dezakegun zerbitzurik onena. Guztiengan pentsatuz, orainean, baina batez ere, etorkizunean, biktima guztien memoria gordetzeak lagunduko duelako askatasunezko etorkizun baketsua lortzen, non guztion artean elkarbizitza on bat garatu ahal izango dugun.

7.- Gaur, azaroak 10, dagoeneko gu guztion ondarea den eguna da.  Azaroaren hamarra guztioi dagokigun urteurrena da. Gaurtik aurrera, efemeride honek zer gertatu den gogoraraziko digu eta, sekula, berriro gertatu behar ez dena. Indarkeriaren biktimak ez daitezen izan ahanzturaren biktima. Beren oroimena bizirik mantenduz, mantendu dezagun gure fedea eta itxaropena guztiontzako hobea izango den etorkizun batean.

Hamaikabat ha participado en los actos del día de la memoria de las víctimas

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han celebrado el Día de la Memoria con la lectura de una declaración institucional y una ofrenda floral.

La declaración dice así:

Hoy, por primera vez en la historia de este país, celebramos una jornada trascendental. El 10 de noviembre es y será el DÍA DE LA MEMORIA en Euskadi. Y en un día como éste queremos proclamar lo siguiente:

 1.- Los ciudadanos y las ciudadanas vascas tenemos derecho a convivir en paz y en libertad sin la amenaza del totalitarismo, de la violencia y de la exclusión. El final del terrorismo y la consecución de la paz es un objetivo prioritario de la sociedad vasca y de las instituciones que la representan.

2.- La sociedad vasca y sus instituciones estamos empeñados en convertir la memoria de las víctimas del terrorismo en el referente de un futuro en paz, basado en la libertad, la tolerancia, la justicia y el respeto al pluralismo.

3.- La memoria no sólo constituye un derecho fundamental de las personas que han sufrido la violencia terrorista. Es un argumento primordial que contribuirá a construir un relato compartido y genuino de lo ocurrido, a través de la mirada de la víctima, en el que la violencia y sus justificaciones queden definitivamente desterradas y sus víctimas reconocidas para siempre en un nuevo tiempo de concordia cívica.

4.- La memoria pone nombres y fechas allí donde el terrorismo pone excusas y justificaciones imposibles. La memoria levanta acta del sufrimiento injusto e impide ningún tipo de tolerancia con la impunidad. La memoria, en fin, previene a la ciudadanía frente a la tentadora seducción del olvido forzado o interesado.

5.- Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. A las víctimas del terror de ETA, el único grupo terrorista que todavía hoy amenaza la convivencia entre los vascos y a las víctimas provocadas por la violencia criminal del GAL, del Batallón Vasco Español y de otros grupos violentos que, si bien hoy son pasado, originaron un sufrimiento que merece el mismo reconocimiento y reparación.

6.- La preservación de la memoria es el mejor servicio que podemos prestar por los que no están con nosotros y, también, por el sufrimiento del conjunto de las víctimas del terrorismo. Pensando en todos, en el presente, pero, sobre todo, pensando en el porvenir, porque guardar la memoria de todas las víctimas contribuirá al logro de un futuro en paz y libertad, en el que podamos desarrollar una sana convivencia entre todos.

7.- Hoy, 10 de Noviembre, es una fecha que pertenece ya a nuestro patrimonio común. El 10 de Noviembre es un aniversario que nos pertenece a todos. A partir de hoy, esta efemérides nos recordará lo que ha ocurrido y lo que, jamás, vuelva a ocurrir. Para que las víctimas de la violencia no sean, también, víctimas del olvido. Para que manteniendo viva su memoria, mantengamos viva nuestra fe y esperanza en un porvenir mejor para todos.

Iruzkinak