Haurreskolako gurasoak haserre tarifak igotzen direlako

Alkateak adierazi zigun tarifa igoera ikastolarekin adostua zegoela.

Udarregi ikastolak kudeatzen du udal haurreskola. Udal gobernuak muzin egin zion udal haurreskola "Haurreskolak partzuergoan" integratzeko aurreko gobernuak zuen asmoari, sare publikoan integratzeari, eta ikastolaren esku utzi zuen.

Dena den, tarifak udalak finkatzen ditu, udal zerbitzua baita.

Ordenantza fiskalak eztabaidatzeko garaian haurreskolako tarifak igotzea finkatu zituen udal gobernuak, esplikatuz ikastolako zuzendaritzarekin adostuak zeudela.

Gure harridurarako ikastolako lehendakariak, ikastolaren izenean, udal gobernuak onartu dituen haurreskolako prezio publikoei erreklamazio bat aurkeztu du, argudiatuz ez direla zuzenak, ekonomikoki jasangaitza egiten dela zerbitzua ematea.

Udarregiren erreklamazioa. Tasak 2011.

Beste behin ere udal gobernua gezurretan?

Bestalde, Udarregiren dirukontuak aztertuaz, esatea Haurreskolaren zerbitzuak "zulo ekonomikoa" sortzen duela gehiegizkoa dela deritzogu.

2009ko galdu-irabazien kontuak aztertuaz Udarregi ikastolak 165.751 euroko irabaziak izan zituen (Udarregi dirukontuk 2009); Haurreskolaren kudeaketaren ondorioz ikastolak 33.966 euroetako galerak izan zituen (Udarregi haurreskola dirukontuk 2009). Hala eta guztiz irabaziekin geratu zen.

2010eko aurrekontuei begiratzen badiegu, 90.818 euroetako irabaziak aurreikusten ditu ikastolak (Udarregi aurrekontua 2010); aldiz, haurreskolari dagokionez 45.257 euroetako galerak (Udarregi haurreskola aurrekontua 2010) aurreikusten ziren 2010eko maiatzarean amaieran. Hala eta guztiz, ikastola irabaziekin geratzeko asmoekin zegoen.

Argi geratzen denez, argitu behar diren kontraesan ugari. Udal gobernuak eta ikastolak adostua zuten, edo ez, haurreskolaren prezio publikoak? Ikastolak diru-galerak edo irabaziak ditu? Haurreskolari dagokionez udala eta ikastolaren arteko hitzarmena betetzeko borondatea badago, ala ez?

Los padres de la guardería enfadados por la subida de las tarifas

El alcalde nos comunicó que la subida de la tarifa estaba acordada con la ikastola.

La ikastola Udarregi gestiona la guardería municipal. El actual gobierno municipal echó por tierra las gestiones realizadas por el anterior gobierno para integrar la guardería municipal en el consorcio público "Haurreskolak", y dejó la gestión de la guardería a la ikastola.

En todo caso, las tarifas las fija el ayuntamiento, pues sigue siendo un servicio municipal.

Cuando se debatieron las ordenanzas fiscales el gobierno municipal determinó subir las tarifas de la guardería, indicando que habían sido consensuadas con la dirección de la ikastola.

Para nuestra sorpresa la presidenta de la ikastola, en nombre de la ikastola, ha presentado una reclamación a los precios públicos de la guardería que ha aprobado el gobierno municipal, argumentando que no son correctos, que es económicamente insostenible prestar el servicio.

Udarregiren erreklamazioa. Tasak 2011.

Una vez más, ¿mintiendo el gobierno municipal?

Por otra parte, analizando las cuentas de la ikastola Udarregi, nos parece excesivo decir que el servicio de la guardería genera un "agujero económico".

Analizando la cuenta de resultados de la ikastola Udarregi observamos que en el 2009 obtuvo unos beneficios de 165.751 euros (Udarregi dirukontuk 2009); la gestión de la guardería originó unas perdidas de 33.966 euros (Udarregi haurreskola dirukontuk 2009). En todo caso el resultado final es de superavit.

Si observamos los presupuestos del  2010, la ikastola prevé unos beneficios de 90.818 euros (Udarregi aurrekontua 2010); en lo que respecta a la guardería, a finales de mayo, se preveían unas perdidas de 45.257 euros (Udarregi haurreskola aurrekontua 2010). De todas formas, la ikastola terminaría el año con beneficios.

Como es evidente, hay muchas contradicciones a aclarar. ¿La ikastola y el gobierno municipal tenían acordado, o no, los precios públicos? ¿La ikastola tiene beneficios o perdidas? En lo que respecta a la guardería, ¿Hay voluntad de cumplir el convenio entre la ikastola y el ayuntamiento?

Iruzkinak

  1. La mayor de las contradicciones parece darse en el seno de la Ikastola Udarregi. Como es posible que estando los padres de la guarderia enfadados por la subida de las cuotas la presidenta de la Ikastola proponga una subida aun mayor que la aprobada inicialmente por el Ayuntamiento?
    Si el Ayuntamiento acepta la reclamacion de la ikastola, los padres de la Haur Eskola se enfadaran aun mas.
    No entiendo nada.

    ErantzunEzabatu