Errezidentzia noizko? Ezker abertzalearen promesa hutsaren hurrengoa

fundacion_matia.jpg
Matia fundazioa ez da komentuaren jabe.

Azken udal batzarra oso argigarria izan zen gai honekiko. Gure zinegotzi taldeak galdetu zuen ea Matia fundazioak ziurtatu ote zuen komentuaren jabe zela. Erantzuna ezezkoa izan zen.

Udalak hitzarmen urbanistikoa onartu berri du enpresa honekin, jabetza ziurtatu ez duen enpresa batekin.

Hemeroteka: Adinekoen erresidentzia geldirik

Alkateak 2010eko urtarrilean obrak hasiko zirela ziurtatu zuen, eraisketa lanak hasiko zirela. Oraindik ezer ez.

Udal gobernuak 35 etxebizitza libre egin nahi ditu, orain komentuak okupatzen duen eremuan. Benetako helburua hori da, udalak bizi duen larrialdi ekonomikoari aurre egiteko.

Hemeroteka: Amarru urbanistikoa

¿Para cuándo la residencia? Las promesas de la izquierda abertzale se quedan en nada

La fundación Matia no es propietaria del convento.

El último pleno fue muy clarificador con este tema. Nuestro equipo de concejales preguntó si la fundación Matia había certificado ser propietaria del convento. La respuesta fue que no.

El ayuntamiento acaba de aprobar un convenio urbanístico con esta empresa, con una empresa que no ha certificado ser la propietaria.

Hemeroteca: La residencia continúa parada

El alcalde aseguró que las obras se iniciarían en enero de 2010, que se iniciarían las obras de derribo. Todavía nada de nada.

El equipo de gobierno quiere hacer 35 viviendas libres, en el lugar que ahora es ocupado por el convento. Ese es el verdadero objetivo, para afrontar la grave situación económica que sufre el ayuntamiento.

Hemeroteca: Chanchullo urbanístico

Iruzkinak