Etxe zozketarik gabe jarraitzen dugu

loteria-calvo.jpg

2007ko ekainaren 7an, Luismari Ormaetxeak, alkate zela, Olarriondo eta Ugartondoko etxebizitza babestuen zozketarako zerrendari haserako onespena eman zion.

Handik egun batzuetara, Xabier Mikel Errekondo alkate izendatua izan zen. Zozketei buruz hartu zuen lehenengo erabakia ordurarte zozketa prozesuan parte hartu zuten langileetaz libratzea izan zen. Horrela 420 pertsonen eskakizuna  jaso eta aztertu zituzten pertsonen kontratuak ez zituen berritu.

Kontratatutako administraria bota egin zuen, eta eskaerak aztertzeko kontratatutako talde juridikoari kontratua eten zion. Aldi berean, udalarentzat lana egiten zuten arkitektoek ere ez zuten lanean jarraitu.

Alkate berriak zerrendan zeuden eskaera guztiak, banan bana, berriz aztertzea agindu zuen, eta 7 hilabete beranduago, 2008-ko urtarrilaren 11-ean behin-behineko zerrenda onartu zuen. Hemen duzue interesatuei alkateak bidali zien eskutitza 2008-ko urtarrilan (alkatearen eskutitza 2008-01-09).

4 hilabete geroago, 2008ko apirilaren 29an, osoko udalbatzak onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartu zuen, aho batez. Onarpen honek adierazi zuen Luismari Ormaetxeak planteatutako zozketa prozesua eta emaniko pausoak alderdi guztiek – gaur egungo udal gobernua barne – ontzat eman zutela.

Zozketa hauteskundeetan erabiltzea leporatu ziguten orain lau urte. Zozketa, irregularra, presazkoa eta ilegala proposatzea leporatu ziguten. Hori gezurra dela beraiek frogatu dute zozketa prozesuarekin jarraitu duten heinean.

2011-ko urtarrilaren amaieran – ia 3 urte pasa direnean – ez dakigu zozketa egingo den ala ez, ez baitute ezer esaten alkateak eta bere gobernuak. Zozketa-zerrendak ezerezean geratzeko aukera haundiak ditu.

Horrelako atzerapenak injustizi asko sortu ditu: zerrenda osatu zenean baldintzak betetzen zituztenek agian orain ez dituzte beteko eta alderantziz.

Hamaikabatek egoera hau salatzeaz gain, konpromezu bat hartzen du: Olarriondo eta Ugartondoko etxebizitza-promozioak garatzea bere gobernu-planaren lehentasuna izango dela etxebizitza arloari dagokionez.

Seguimos sin sorteo de viviendas

El 7 de junio de 2007, el entonces alcalde Luismari Ormaetxea procedió a la aprobación inicial de los listados para el sorteo de las viviendas de Olarriondo y Ugartondo.

A los poco días el actual alcalde, Xabier Mikel Errekondo, tomó posesión de su cargo. Respecto al tema del sorteo el actual alcalde lo primero que hizo fue deshacerse de todas las personas que gestionaron el proceso de recogida de las 420 solicitudes y su análisis.

De esta manera despidió a la administrativa contratada y rescindió el contrato del equipo jurídico que había analizado las solicitudes. De la misma manera los arquitectos contratados dejaron de prestar sus servicios, así como el bufete de abogados que había defendido al ayuntamiento en aquellas

El nuevo alcalde ordenó volver a revisar una a una todas las solicitudes y 7 meses después, el 11 de enero de 2008, aprobó la lista provisional de solicitudes admitidas y rechazadas. He aquí la carta que envió a los interesados en enero de 2008 (alkatearen eskutitza 2008-01-09).

4 meses después, el 29 de abril de 2008, el Pleno aprobó la lista definita de admitidos y rechazados, por unanimidad. Esta aprobación significó que el proceso de sorteo planteado por Luismari Ormaetxea y los tramites administrativos realizados habían sido dados por correctos por todos los partidos políticos, incluido el gobierno municipal.

Se nos acusó hace 4 años de utilizar la cuestión del sorteo electoralmente. Se nos acusó que el sorteo era irregular, precipitado, incluso ilegal. Cosa que ha quedado desmentido, dado que el actual equipo de gobierno ha seguido con el mismo proceso de sorteo.

A finales de enero de 2011, después de casi 3 años, no sabemos todavía qué va a ser del sorteo, ni siquiera si se va a realizar. Hay muchos boletos para que el sorteo se quede en nada.

Semejante retraso genera situaciones de injusticia: aquellos que en la fecha de inscripción cumplían con las condiciones tal vez ahora no las cumplan, y a la inversa.

Hamaikabat, además de denunciar esta situación, adopta un compromiso: En el ámbito de la vivienda de su plan de gobierno, el desarrollo de las viviendas de Olarriondo y Ugartondo será su prioridad.

Iruzkinak