Informazio boikota Hamaikabati; gardentasuna zero

transparencia_informativa.JPG

Orain bi hilabete eta erdi Hamaikabaten lanari traba egiten saiatzen ari zitzaiola salatzen genuen, beren zinegotziei udal informazioa eskuratzea zailtzen baizitzaien. (Hamaikabati traba guztiak jartzen )

Hortarako, informazioa lortu ahal izateko udal gobernuak tramite burokratiko bat sortu zuen: idatzi bidez eskaera egitea. Inoiz ezagutu ez dena udaletxe honetan.

Beste biderik ez zegoenez, eta langileek agindu zorrotzak zituztenez, era horretan informazioa eskatzen hasi ginen. Gure harridurarako era honetan ere ez zaigu informazioa eman. Azaroaren lehen astetik eta abenduaren 13a bitartean, errejistro bidez eta idatziz 54 eskaera egin ditugu; informazioa 3 kasutan eman zaigu. 51 eskaera erantzun gabe jarraitzen dute ( Erantzunak izan ez diren eskaera orriak ). Legeak finkatzen dituen erantzuteko epeak ondo pasata daude. Eginiko eskaerak dira, adibide gisa, aspaldiko dekretoen kopiak, akten kopiak, kontratoak, teknikoek idatzitako txostenak, dioxina eta furanoen inguruko ikerketak, etabar, etabar.

Gardentasun-eza honetan sakontzeko, Urtarrilean ez dugu egin ohiko Udal Batzarra; ondorioz, ezin egin alkateari galderak.

Lotura duten gaiak:

Hamaikabati traba guztiak jartzen
¿Son legales las videocámaras que han colocado?
El alcalde boicotea a Hamaikabat

Boicot informativo a Hamaikabat; cero transparencia

Hace dos meses y medio denunciábamos que se estaba intentando bloquear la actividad de Hamaikabat al dificultarles a los concejales su acceso a la información municipal. (Bloqueando toda la actividad de Hamaikabat )

Para ello, el gobierno municipal impuso un mecanismo burocrático para poder acceder a la información: rellenar por escrito la solicitud de información. Algo inédito en nuestro ayuntamiento.

Como no había otro remedio, y los trabajadores tenían instrucciones muy contundentes, empezamos a solicitar información de esa manera. Para nuestra sorpresa, tampoco se nos ha ido facilitando la información. Desde la primera semana de noviembre hasta el 13 de diciembre hemos solicitado mediante registro y con el formulario correspondiente 54 peticiones; solamente se nos ha facilitado información en 3 ocasiones. 51 peticiones siguen sin contestarse ( Escritos solicitando información que no han sido contestados ); superando ampliamente los plazos máximos permitidos legalmente. Las peticiones se refieren a recibir copias de decretos antiguos, actas, contratos varios, informes redactados por diferentes técnicos, estudios sobre dioxinas y furanos, etc, etc.

Para ahondar más en la falta de transparencia, en Enero no se ha celebrado el Pleno ordinario, lo que impide formular preguntas al alcalde.

Temas relacionados:

Bloqueando toda la actividad de Hamaikabat
¿Son legales las videocámaras que han colocado?
El alcalde boicotea a Hamaikabat

Iruzkinak