Lurralde Zatikako Planak (LZP) ez du Usurbilen beharrei erantzuten

Alkateak elkarrizketa baztertzen du alderdien arteko adostasunak lortu ez ditezen.

Donostialdeako LZPa dokumentu garrantzitsua da. Hurrengo urteetako lurraldearen antolaketa – lurraren erabilera – finkatzen du, beraz, udaletxean gogoetak eta eztabaida politikoa eman zitezen adineko garrantzia duena. Ez da gertatu horrela erabaki duelako udal gobernuak. Nahiz eta usurbildarren borondate politikoa alderdi politiko ezberdinek lortu duten ordezkaritzan egon, udal batzan egon; gogoeta, elkarrizketa eta adostasun hau ez da gertatu.

Beste behin ere berandu aritu dira  ( Alkatea Usurbilen etorkizunaz ez da kezkatzen ) eta propaganda helburu dutela: horrela interpretatzen dugu azken egunetan herrian antolatu diren bi aurkezpen-bilerak. LZPren aurrean azterketa eta alternatibak bilatzeko herritarren partehartzea bultzatzen dela sinistarazteko. LZPa dokumentu konplejoa da eta aspektu batzuetan publiko egin diren argazki-montaje desegokiekin arinkeriz jokako da. Gure herri agintariek esku-garbiketa ariketa egin dute.

Hain gai garrantzitsu baten aurrean, udaletxean ez da minutu bat bera ere erabili gai hau lantzeko eta adostasunetara iristeko; ez bilera monografikorik, ez ohiko batzordetan, ezta Udal Batzarretan. Herri borondatea mesprezatu da, zinegotziek ordezkatzen dutena.

Ondorioz, alkatea eta bere gobernuaren aurrean gure protesta adierazten dugu. Uste dugu gaia udalean landua izan balitz LZPren aspektu garrantzitsuenetan adostasunak lortuko genituzkela eta elkarrekin, udalaren izenean, alegazioak aurkeztu.

Dokumentua berari buruz (LZP) eta nolako eragina izango duen Usurbilen hurrengo gabezi eta aurkako jarrerak nabarmenduko genituzke:

- Zubietako gainetan eta Aritzetan aurreikusten diren garapen industrialak ez zaizkigu egokiak iruditzen; are gutxiago, gainetik, Usurbilen zoru industrial berririk aurreikusten ez denean.
- Herriaren kaxkoaren iparraldetik aurreikusten den saihesbide berriak ez du inolako sentidurik; onargarria izan zitekeen LZPak jasotzea kaxkoarentzat sarbide berri bat Ekialdetik.
- Kezkaz hartzen dugu Oriaren ezkerrealdetik, Zubietatik, marraztu den bidea. Lasarte-Oriaren bigarren sahiesbide baten zantzua hartzen diogu.

Hauek diren nabarmenenak. Gehiago badaude eta gogoz arituko ginateke horietaz beste alderdi politikoekin, baina aukera hori ukatu zaigu. Udal gobernu honen borondate ez demokratikoaren adibide berri bat.

El Plan Territorial Parcial (PTP) no responde a las necesidades de Usurbil

El alcalde rechaza el diálogo entre partidos para llegar a acuerdos.

El PTP de Donostialdea es un documento importante que marcará la ordenación territorial - el uso del territorio - en los próximos años; por tanto, de la suficiente importancia como para un debate político en el ayuntamiento que no se ha producido. No se ha producido porque así lo ha decidido el gobierno municipal, a pesar de que la voluntad política de los vecinos de Usurbil reside en la representación que han obtenido los diferentes partidos políticos, en la configuración de la corporación municipal.

Una vez más han actuado tarde ( El alcalde no se preocupa del futuro de Usurbil ) y con afán propagandístico: así entendemos nosotros el par de reuniones-presentaciones que se han realizado los últimos días. Una manera de hacer creer a los usurbildarras que se les hace partícipes del análisis y búsqueda de alternativas ante el PTP. Un documento muy complejo y que en alguno de sus aspectos se ha simplificado con desafortunados y erróneos montajes infográficos que se han hecho públicos. Un lavado de cara en toda regla.

En el ayuntamiento no se ha dedicado un solo mínuto para debatir e intentar llegar a consensos ante un tema tan importante; ni en reuniones monográficas, ni en comisiones ordinarias, ni en Plenos municipales. Se ha despreciado la voluntad popular que reside en la configuración de la corporación.

Por tanto nuestra más enérgica protesta ante la actitud del alcalde y su equipo de gobierno. Creemos que de haberse tratado en el ayuntamiento se hubiera podido llegar a un amplio consenso en los aspectos más sustanciales del PTP y haberse podido presentar alegaciones conjuntas en nombre del ayuntamiento.

Respecto al documento en si (PTP) y su impacto en Usurbil resaltaríamos las siguientes carencias y posturas contrarias:

- No nos parecen adecuados los macrodesarrollos industriales a realizarse en los altos de Zubieta y en Aritzeta; mucho menos cuando además no se plantea ningún suelo nuevo para la actividad industrial en Usurbil.

- La nueva variante que se plantea al norte del casco urbano de Usurbil no tiene ningún sentido; sí en cambio hubiera sido aceptable que el PTP hubiera recogido un nuevo acceso al casco urbano por el Este.

- Vemos con preocupación que el nuevo vial de circulación que recorre la margen izquierda del Oria por Zubieta pueda convertirse en una segunda variante de Lasarte-Oria.

Estas son las más relevantes. Evidentemente hay más que nos hubiera gustado contrastar con el resto de grupos políticos, pero se nos ha negado esa posibilidad. Un ejemplo más de la vocación no democrática del gobierno municipal.

Iruzkinak

  1. Es que esta gente es muuuuuuuuuy participativa, de cara a los suyos claro, pero para el resto de usurbildarras y para sus representantes municipales...

    ErantzunEzabatu