Alkateari udal diruarekin idazten dizkiote diskurtsoak

communitymanagement.gif

Usurbilgo udalaren publizitate, propaganda eta komunikazio gastuak neurri eskandalagarrietara iristen ari da.

Hurrengo dekreto honen arabera (2011-0165 dekretua) HARMAN enpresa kontratatuko da hurrengo zerbitzu hauek egin ditzan:

- "Udaleko harreman publikoak zaintzeko komunikazio zuzendari zerbitzua eman (harreman publikoak zaindu, komunikazio-euskarrien zuzendaritza, udalaren kanpainen zuzendaritza, webgunea eguneratu eta comunity manager lanak)"
- "Internet zerbitzua eskaini (sare sozialen perfilak pertsonalizatu eta webgunearen home page-a diseinatu eta programatzea)" eta
- "Udal aldizkariaren ale bat erredaktatu, maketatu, 3.000 ale imprimatu eta udalaren esku jarri".

Zerbitzu hauek udal hauteskunde egunerarte egingo dira, 2011ko maiatzaren 22.

Hiru hilabetetan egin beharreko lan hauen truke HARMAN enpresak 20.119 euro jasoko ditu. Egin kontu urte osoa kontutan hartu ezkero zenbat izango litzatekeen.

HARMAN enpresa Joseba Camio-rena da, Jarraiko buruzagi-ohia. Enpresa honek legealdi honetan ehundaka mila euro fakturatu ditu Usurbilgo, Hernaniko eta Oiartzungo udalentzat eginiko lanengatik; baita ere, San Marko mankomunitatearentzat eginikoengatik. Eginiko lanen gehiengoak Atez Ateko zabor bilketa sistemarekin zerikusia zuten.

Harmaneko langileen lanak anitzak izan dira: alkateari aholkatu komunikazio gaietan, diskurtsoen prestaketa, prentsaurrekoen prestaketa, prentsa eta beste komunikabideekin harremanak izan, udal aldizkariak prestatu, kartelak, pankartak eta antzekoak. Usurbildar guztiok ordaintzen joan garen izugarrizko despliege mediatikoa.

Berriro ere udal web orriaren berritzea kontratatzea sinesgaitza da. Udal diruaren xahuketa, beti zaharkitua dagoen blog huts bat izateko.

Gure ustetan, kontratu hau, 20.119 euro kostako dena, udal dirua guztia, ezker abertzalearen kanpaina elektorala prestatzeko eta garatzeko bideratua dago. Onartezina da, bai helburuan, bai egiten den eran.

Al alcalde le escriben los discursos con dinero municipal

El gasto en publicidad, propaganda y comunicación del ayuntamiento de Usurbil esta llegando a niveles escandalosos.

Según el siguiente decreto (2011-0165 dekretua) se va a contratar a la empresa HARMAN para la prestación de los siguientes servicios:

- "Dirección de las relaciones públicas municipales (Atender las relaciones públicas, dirección de soportes comunicativos, dirección de campañas municipales, actualizar la página web y trabajos de comunity manager)".
- "Ofrecer servicios de internet (personalizar perfiles de redes sociales, diseñar y programar el home page de la página web)" y
- "Redactar y maquetar una revista municipal e imprimir 3.000 ejemplares".

Estos servicios serán prestados hasta el día de las elecciones municipales, 22 de mayo de 2011.

Para estos trabajos a realizar en el plazo de 3 meses la empresa HARMAN cobrará 20.119 euros. Hagan cuentas lo que supondría todo un año.

La empresa HARMAN es propiedad del ex-dirigente de Jarrai, Joseba Camio. Dicha empresa ha facturado durante esta legislatura cientos de miles de euros provenientes de los ayuntamientos de Usurbil, Hernani y Oiartzun; así como de la Mancomunidad de San Marcos. La mayoría de los trabajos realizados han estado relacionados con el sistema de recogida de basuras Puerta a Puerta.

Las labores realizadas por los trabajadores de Harman han ido desde el asesoramiento al alcalde en temas de comunicación, preparación de discursos, ruedas de prensa, relaciones con prensa y medios de comunicación, hasta el diseño de revistas municipales, carteles, pancartas y similares. Todo un despliegue mediático que lo hemos ido pagando los usurbildarras.

Que se vuelva a contratar por enésima vez la actualización de la página web municipal clama al cielo. Un derroche de dinero para tener un simple blog desactualizado.

Este contrato por valor de 20.119 euros es evidente que está dirigido a preparar y desarrollar la campaña electoral de la izquierda abertzale con dinero municipal. Nos parece inaceptable en el fondo y en las formas.

Iruzkinak

 1. No hay crisis. Ver gráfica.

  http://www.einforma.com/servlet/app/prod/DATOS_DE/EMPRESA/HARMAN-KOMUNIKAZIOA-ETA-MARKETINGA-S.L.-C_QjIwOTI5NDUx_de-GUIPUZCOA.html

  ErantzunEzabatu
 2. Harman está realizando toda la campaña de puerta a puerta en Debagoiena.
  Sin concursos, sin presupuestos...que yo sepa no se están publicando esos números.
  La izquierda abertzale esta haciendo lo mismo que los anteriores, pero encima sin cuidar las formas. Que no haran dentro de 8 años.

  ErantzunEzabatu