Babes ofizialeko etxebizitzen zozketak etorkizun iluna

sorteo-vpo.jpg

Atzo egin zen udal hirigintza batzordean oso kezkagarria izan zen, VPO etxebizitzen zozketari dagokionez, eta beren erainkuntzari dagokionez.

Komunikabide bidez jakin dugunez, ezker abertzalearen (ANV) gobernuak zozketa apirilean egitea aurreikusten du.

Zalantza haundiak ditugu epe hauek bete daitezkeenik eta gobernuari hainbat galdera egin zaizkio. Jaso diren erantzunak kezkatzekoak dira:

Nasipa promotorearen etxeak (18 etxe) noiz hasiko dira eraikitzen?

Erantzuna: 2011ko martxoan.

Noiz hasiko dira eraikitzen udalarenak diren VPO etxebizitzak (40 etxebizitza)?

Erantzuna: ehhh, ez dakigu.

Errenta aitorpenari dagokionez, ze urtetakoa kontutan izango da?

Erantzuna: ... 2009koa.

Zenbat diru kostako dira etxe hauek?

Erantzuna 1: 32 bat miloi pezeta. (gobernuko zinegotziak)

Erantzuna 2: Baino ze esaten dek... ezin liteke hainbeste izan! (alkateak)

Eztabaidatu ondoren, ondorioa da... ez dakitela.

Hau ez da serioa. Bitarteko guztiak erabiliz esaten zaigu aste batzu barru 58 etxebizitza zozketatuko direla, eta horietatik 40, udalarenak direnak, ezin jakin noiz hasiko diren eraikitzen, gutxi gora behera ere ez. Espero dezagun NASIPAk bere zatia egin dezala Agerreazpin (18 etxebizitza). Eta ea urbanizatua uzten diguten guztia.

Lotura duten idatziak:

IM-PRE-SIO-NAN-TE
Las ansiadas viviendas

El negro futuro del sorteo de las viviendas de VPO

La comisión de urbanismo celebrada en el día de ayer fue de lo más preocupante en lo que se refiere a las previsiones del sorteo de viviendas de VPO y su construcción.

Según hemos sabido a través de medios de comunicación, la previsión del equipo  de gobierno de la Izquierda Abertzale (ANV) es la de realizar el sorteo en Abril.

Con todas las dudas que tenemos sobre la viabilidad de que estos plazos puedan cumplirse se han realizado al gobierno unas preguntas y, se han recogido unas respuestas muy preocupantes:

¿Cuándo van a empezar a construirse las viviendas de VPO de la promotora Nasipa (18 viviendas)?

Respuesta: En marzo del 2011.

¿Cúando van a empezar a construirse las viviendas de VPO del ayuntamiento (40 viviendas)?

Respuesta: ehhh, no lo sabemos.

¿Qué declaración de la renta se va a tener en cuenta?

Respuesta: ... la del 2009.

¿Cuanto van a costar las viviendas?

Respuesta 1: Unos 32 millones de pesetas. (concejal del gobierno)

Respuesta 2: pero qué dices... ¡no puede ser tanto! (alcalde)

Después de discutir un poco, la conclusión es que... no se sabe.

Esto no es serio. Se anuncia a bombo y platillo que en unas semanas se van a sortear 58 viviendas y, de ellas 40, propiedad del ayuntamiento, no tienen fecha de construcción, ni por aproximación. Habra que confiar en que la promotora Nasipa construya su parte (18 viviendas) en Agerrazpi. Y ya veremos si queda urbanizado.

Escritos relacionados:

IM-PRE-SIO-NAN-TE
Las ansiadas viviendas

Iruzkinak