Etxebizitza hutsen desjabetza

etxe-hutsak.jpg2007ko udal hauteskunde kanpainan ezker abertzalearen lelo nagusietako bat zen: “Usurbilen 353 etxebizitza hutsak daude eta alokairuan jarriko ditugu”. Oraindik herriko kaleetan ikus daitezke “1000 vs 353” zenbakiak pintaturik.

Udal gobernuak 2009ko otsailean plazaratu zuen “Andatza” aldizkarian esaldi hau irakur daiteke:

“Usurbilen etxe hutsak identifikatzeko egin den ahaleginean 150 etxebizitza huts baino gehiago atzeman dira…”

Identifikazioa lana zenbaki huts batean geratu da; ez dago udal erregistrorik, ez daude identifikatuak zeintzuk diren etxebizitza huts horiek. Azken bi urte hauetan ez da ezer egin.

Ezker Abertzalearen udal gobernu honen PORROT nagusienetako bat. Nagusiena beharbada, beren 2003ko programa elektoralarekin erkatzen badugu.

Ez da ezer egin. Ez dakigu zeintzuk diren. Ez dakigu ze egoeretan dauden. Ez baldin badakigu, ezin jakin ze neurri hartu.

Ezker abertzalearen gobernuak ez du proposamenik aurkeztu. Zer egin etxe hauekin? nola? Ez dago erantzunik. Bitartekaritza zerbitzua sortu? Adostutako desjabetza bideari ekin? ... Iniziatibarik gabeko udal gobernua, ezker abertzalearen gobernua.

Expropiación de viviendas vacias

En la campaña electoral del 2007 una de las proclamas de la izquierda abertzale fue la siguiente: “En Usurbil hay 353 viviendas vacías y las ofreceremos en alquiler”. Todavía podemos ver las pintadas con los números “1000 vs 353″ en las paredes.

En ese sentido, en uno de los textos de la revista del gobierno municipal “Andatza” se podía leer lo siguiente en febrero del 2009:

“En el intento de identificar las viviendas vacías de Usurbil se han detectado más de 150

El intento de identificación se ha quedado en un simple número; no existe registro municipal de viviendas vacias, no se sabe cuáles son. En estos dos últimos años no se ha hecho nada.

Es uno de los mayores FRACASOS del gobierno municipal de la izquierda abertzale. Si no el mayor, si lo comparamos con su programa electoral del 2003.

No se ha hecho nada. No conocemos cuáles son esas viviendas. No conocemos en qué situación se encuentran. Si no lo conocemos, no se pueden anticipar medidas.

El gobierno de la izquierda abertzale no ha presentado ninguna propuesta. ¿Qué hacer con estas viviendas?¿Cómo? No hay respuesta. ¿Crear un servicio de intermediación?¿Abordar la vía de expropiaciones pactadas?...

Un gobierno municipal sin iniciativas, un gobierno de la izquierda abertzale.

Iruzkinak