Hamaikabat Zerbitzu Sozialen eredu berria bermatuko duelakonprometitzen da

Hamaikabaten eskutik, Gipuzkoak datorren belaunaldirako Gizarte Zerbitzuen eredua zehaztu du.

servicios-sociales-copia.jpg

 Hamaikabaten Diputatu Nagusirako hautagai Pello Gonzalez “datorren legealdian gizarte zerbitzuen finantziazioari buruzko eztabaida lehenesteko konpromisoa” hartu du gaur “zerbitzu hauen beharrezko iraunkortasunerako ardatz gisa”. Hamaikabatek gaur Donostian bere ordezkari publiko eta hautagaiekin egin duen jardunaldian Gipuzkoarako gizarte zerbitzuen eredu berria eman du ezagutzera. Eredu hau H1!ek gidatzen duen Gizarte politikarako departamentuak diseinatu du eta Gipuzkoako Batzar Nagusietako gehiengo politiko zabalak berretsi du.

Departamentu honetako buru den Maite Etxanizek azpimarratu duen moduan “Gipuzkoa izan da bide hau egiteko ausardia izan duen lurralde bakarra eta herritarrekin eta gizarteko pertsona eta talde zaurgarrienekin konprometitu dena. Gipuzkoar guztientzako eredu baten alde egiten du Hamaikabatek, etorkizun iraunkor bat izateko solidaritatea bultzatuz. “Egiteko era hau gainontzeko lurraldeetara zabaldu behar dela uste dugu guk”.

Era berean, ekintza hau aurrera eramatea “Hamaikabaten konpromiso eta ardurak ahalbidetu du, izan ere, gizarte zerbitzuen proposamen berriaren ardatzean gizarte kohesioa jartzen du helburu gisa, eta pertsonetan oinarritutako ikuspegi komunitarioa metodo bezala. “Itun sozial berri batekiko konpromiso komunetik habiatzen diren lorpen hauek datorren belaunaldirako ongizate eredua ezartzea ekarri du”.

Zentzu berean, Diputatu Nagusirako hautagai Pello Gonzalezek “Hamaikabatek egungo biko foru gobernuan izan duen parte hartzea egungo eta berehalako etorkizuneko beharrei erantzuteko gai den Gipuzkoarako Gizarte Zerbitzuen eredu berriaren inguruan akordioa lortzeko giltzarri” izan dela adierazi du.

Pello Gonzalezen aburuz, “Legealdi hau eredu berriari buruzko eztabaida eta akordioaren legealdia izan da. Datozen lau urteei begira, Hamaikabatek gizarte zerbitzuen finantziazioari buruzko akordiorik zabalena lortzeko eztabaida hasteko konpromisoa hartzen du gaur”.

Bere aldetik, Maite Etxanizek Gipuzkoan adostu den eredu berriaren oinarrian jarri du gizarte kohesioa hobetzea, gizartearen inplikazioa sustatuz eta gizarte kapitala bultzatuz. Diputatuaren esanetan “eredu hau gizarte errealitate zehatz baten, gipuzkoar errealitatearen, isla da; ardura partekatuan oinarritua, hau da, herritarren, gizarte erakundeen eta administrazio publikoaren arteko konfiantzazko erlazioan oinarritua. Etxanizen ustez hauek dira indartzen eta sustatzen jarraitu behar diren ardatzak eredua iraunkorra izan dadin.

Gizarte Politikarako foru diputatuaren esanetan, “diseinatu dugun eredua politikari, teknikari, gizarte erakunde, gizarte eragile, unibertsitate, eta abar luze batekin elkarlanean egindako hausnarketa lan sakon baten emaitza da. 2020 urtean Gipuzkoako izango dituen beharrak eta gizarte guztiaren parte hartzearekin behar horiei nola erantzun zehazten du: instituzio publikoak, erakunde pribatuak, enpresak, langileak, erabiltzaileak, familiak, etab. Zalantzarik gabe, parte hartze eta kontsentsu adibide izan da”.

Pello Gonzalezen ustez, “gizarte zerbitzuen iraunkortasuna bermatzeko elementuetako bat finantziazioa da. “Gizarte zerbitzuak asko garatu dira azken urte hauetan eta honek aurrekontu publikoetan lehentasuna ezartzea eskatu digu”. Honekin, “finantziazioari buruzko eztabaidaren oinarrian politika publikoen lehentasunen eztabaida” dagoela esanez amaitu du Ogasun diputatuak.

“Gure ustez – adierazi du Gipuzkoako Diputatu Nagusirako H1!en hautagaiak – eredu berriaren egituraren finantziazioa bermatzea ahalbidetuko duten formula ekonomiko zehatzak adosteko eztabaida hasi behar da. Horretarako, ereduan parte hartzen duten eragileen parte hartzearen eskema errepikatzeko asmoa dugu ahalik eta akordio politiko eta sozial zabalena lortzeko”.

Zentzu honetan, Hamaikabatek neurri desberdinak proposatu ditu: legeek aurreikusten duten eskubide subjektiboa bermatzeko administrazio publikoen aurrekontuetan lehentasuna ezartzea, Dependentzia eta Gizarte Zerbitzu legeek zehazten duten finantziazio eredua berrikustea, Gizarte Segurantzaren kotizazioari lotutako Derrigorrezko Dependentzia Asegurua sortzea eta EAEko hiru maila administratiboen arteko eskuduntzen berrantolaketaren inguruko akordioa lortzea dagokion finantza-egokitzapenarekin, Ekarpen Legea ikuspegi sozialarekin berrituz.

Hamaikabat se compromete con garantizar el nuevo modelo de servicios sociales

De la mano de H1! Gipuzkoa ha establecido el modelo de Servicios Sociales para la próxima generación.

El candidato a Diputado General por Hamaikabat, Pello Gonzalez, se ha comprometido hoy a priorizar la próxima legislatura el debate sobre la financiación de los servicios sociales, “como un eje más de su necesaria sostenibilidad”. Hamaikabat ha celebrado hoy en Donostia una jornada informativa para sus cargos públicos y candidatos en la que se ha dado a conocer el nuevo modelo de servicios sociales para Gipuzkoa, diseñado por el Departamento de Política Social que lidera H1! y refrendado por la mayoría política de las JJGG de Gipuzkoa.

La titular del departamento, Maite Etxaniz, ha destacado que Gipuzkoa es el único Territorio que se ha atrevido a desbrozar el camino y comprometerse con la ciudadanía en general y con las personas y colectivos más vulnerables de ella. Apostamos por un futuro para todos los guipuzcoanos desde la solidaridad como mejor medida para un futuro sostenible. Pensamos que es una forma de hacer que debería extenderse a los demás territorios.

Asimismo, ha resaltado que “esto ha sido posible gracias al compromiso y responsabilidad de Hamaikabat que identifica los pilares de esta nueva propuesta de servicios sociales en torno a la cohesión social, como objetivo, y el enfoque comunitario centrado en la persona, como método. Estos logros fijados en el compromiso común con un nuevo pacto social han supuesto establecer el modelo de bienestar para la próxima generación”.

En este sentido, el candidato a Diputado General, Pello Gonzalez,  ha insistido en que “sin duda, la participación de Hamaikabat en el actual gobierno bipartito de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha sido clave para consensuar un nuevo sistema de Servicios Sociales para Gipuzkoa, capaz de plantear respuestas a las nuevas demandas y necesidades existentes, pero también a las que ya se adivinan en un futuro inmediato”.

Para Pello Gonzalez, “esta Legislatura ha sido la del debate y consenso de un nuevo modelo. Para los próximos cuatro años, Hamaikabat se compromete públicamente a iniciar el debate tendente a alcanzar el mayor consenso posible en torno a su financiación”.

Por su parte, Maite Etxaniz ha detallado que en la base del nuevo modelo acordado en Gipuzkoa está la mejora de la cohesión social del territorio a través de conjugar la implicación de la sociedad y el impulso del capital social. Según la diputada, “este modelo es reflejo de una realidad social, la guipuzcoana, que se basa en la corresponsabilidad, entendida ésta como una relación de confianza entre la ciudadanía, las organizaciones sociales y la administración pública. Según Etxaniz estos son los pilares que hay que seguir fortaleciendo para que el modelo sea sostenible.

Para la Diputada Foral de Política Social, “el modelo que hemos diseñado es resultado de un intenso trabajo de reflexión en el que han intervenido políticos, técnicos, entidades sociales, agentes sociales, universidad… Define qué necesidades tendrá Gipuzkoa en el 2020 y cómo acometerlas con la implicación de toda la sociedad: instituciones públicas, entidades privadas, empresas, trabajadores, usuarios, familiares… Ha sido, sin duda, un ejemplo de participación y consenso”.

En opinión de Pello Gonzalez, un elemento más para garantizar la sostenibilidad de los servicios sociales es la financiación. “Los servicios sociales se han desarrollado mucho estos años lo cual ha requerido una priorización de los presupuestos públicos” afirmaba el Diputado de Hacienda concluyendo que el debate de la financiación radica principalmente en la priorización que hay que realizar en las políticas públicas.

“Entendemos – ha manifestado el candidato a Diputado General de Gipuzkoa por H1! – que debemos abrir el debate sobre las fórmulas económicas concretas que con carácter estructural nos permitan garantizar la financiación del nuevo modelo. Pretendemos repetir el esquema de provocar la participación de los agentes y alcanzar el mayor consenso social y político posible”.

En este sentido, Hamaikabat ha propuesto diversas medidas como establecer la priorización presupuestaria en las administraciones públicas para garantizar el derecho subjetivo previsto en las leyes y someter a revisión el modelo de financiación establecido en las Leyes de Dependencia y Servicios Sociales, a la par que aboga por el desarrollo del Seguro Obligatorio de Dependencia vinculado a la cotización personal a la Seguridad Social y el acuerdo de una nueva redistribución competencial entre los tres niveles de la CAPV con su correspondiente ajuste financiero, abordando una reforma de la Ley de Aportaciones de signo social.

Iruzkinak