Hamaikabatek Hipoteka Legearen aldaketari lehenbailehen ekiterapremiatu du

Luismari Ormaetxeak legeak “ordainean ematea” formula jasotzeko beharrezkoak diren lege aldaketak egitea defendatzen du.

luismari-batzar-nagusietan1.gif

Hamaikabatek “hipoteken legislazioan ‘ordainean ematea’ zorra kitatzeko formula gisa jaso dadin beharrezko lege aldaketak egitea” defendatu zuen atzo Gipuzkoako Batzar Nagusietan, hauek Estatuko Gobernuari aldaketa horiek egitera premiatzeko. Aldaketa honekin hipoteka betearazpen kasuan zorra kitatua legoke finantza erakundeari hipotekatutako ondasuna emanaz.

Hipoteken legislazioaren inguruko eztabaida “Botere Judizialaren Kontseilu Orokorrak emandako datuen arabera 2010ean EAEn hilabetean 100 hipoteka betearazpen baino gehiago eman diren” momentuan iritsi dela Batzar Nagusietara azaldu du Hamaikabateko Luis Mari Ormaetxea batzarkideak.

Ormaetxearen esanetan “egungo legediak finantza erakundeen partetik gehiegikeriak egiteko aukera ematen du” eta egoera larriagoa egiten du “familiek etxebizitza galtzeaz aparte bizitza osorako zorraren zigorra hartu behar dutenean bere gain”.

Hamaikabateko batzarkideak adibide gisa “etxebizitzaren tasazioa finantza erakundeek egiten  dutela” aipatu du, “bai hipoteka emateko garaian eta baita hipoteka betearazteko garaian ere eta eraikinaren enkantea hutsik geratzen bada finantza erakundea jabegoarekin geratzen dela azken tasazioaren balioaren erdiarekin edo eta etxebizitzaz jabetzeaz aparte finantza entitateak falta den zorra eskatzen jarraitu dezakeela, interesak eta juizioko kostuak gehituaz, bai tituludunei eta baita abalemaileei ere”.

Hamaikabatek, lehenago ere aipatu izan duen bezala, injustizia sozial honen aurrean eta egungo krisi ekonomikoa, bestak beste, “etxebizitzen burbuilak” eta hipotekak emateko orduan finantza erakundeek hartutako arriskuek sortu dutela kontutan harturik, justiziazkoa deritzo aipatu legeen aldaketa eta Estatuko erakundeak beharrezkoak diren aldaketak egitera premiatzen ditu.

Honela, Hamaikabatek bat egin du gaur PSOE, H1!, Alternatiba eta Aralarrek erdibidetutako zuzenketarekin, zeina aldeko 40 bozka eta 2 abstentziorekin onartua izan da.

Hamaikabat insta a modificar de forma urgente la Ley hipotecaria

Luismari Ormaetxea defiende realizar las modificaciones legales oportunas para incorporar la fórmula de la ‘dación en pago’.

Hamaikabat defendió ayer en las Juntas Generales de Gipuzkoa “instar al Gobierno del Estado a adoptar las modificaciones legales oportunas en la legislación hipotecaria con el fin de incorporar la fórmula de extinción de la deuda hipotecaria mediante la dación en pago”. Esta incorporación supondría que una ejecución hipotecaria quedara saldada con la entrega del bien hipotecado a la entidad financiera.

El debate sobre la legislación hipotecaria llega a las Juntas Generales en un momento en el que “se han producido más de 100 ejecuciones hipotecarias mensuales en 2010 en la CAV, según datos del Consejo General del Poder Judicial”, ha apuntado el juntero de Hamaikabat Luis Mari Ormaetxea.

La situación es aún de mayor alcance cuando “al hecho de perder la vivienda, las familias deben asumir la condena de una deuda de por vida” y es que, según ha proseguido Ormaetxea, “la legislación vigente permite una serie de situaciones anómalas, incluso abusivas, por parte de las entidades financieras”.

El juntero de Hamaikabat ha mencionado como ejemplo el hecho de que sean las propias entidades financieras las que tasen una vivienda tanto a la hora de conceder la hipoteca como a la hora de ejecutarla, que si la subasta del inmueble queda desierta la entidad se quede con la propiedad por la mitad del valor de la última tasación, o que además de apropiarse de la vivienda, la entidad financiera pueda seguir reclamando el pago de la deuda restante,  más los intereses, más las costas judiciales tanto a titulares como a avalistas.

Hamaikabat, como ya ha señalado en otras ocasiones, ante esta realidad de injusticia social y teniendo en cuenta que dos de los problemas que han ocasionado la actual crisis económica tienen que ver con la burbuja inmobiliaria y los riesgos en los que han incurrido las entidades financieras a la hora de conceder sus hipotecas, considera de justicia exigir que se aborden las modificaciones legales oportunas.

Así, se ha sumado hoy a la enmienda transaccional firmada por PSOE, Hamaikabat, Alternatiba y Aralar, que ha sido aprobada por las JJGG con 40 votos a favor y 2 abstenciones.

Iruzkinak

  1. Para mi la hipoteca debería quedar liquidada si por un impago la entidad financiera se queda con el piso. El hipotecado no tiene la culpa del valor en el mercado que pueda tener su piso ni al comienzo ni al final. Ese es un riesgo que debe asumir la entidad financiera. Si en el momento del levantamiento el valor del piso fuera mayor que el de la hipoteca inicial no habria problemas verdad?. No porque entonces negocio redondo gracias a la operación que inicio el sufrido hipotecado. Si las leyes han permitido este abuso por parte de las entidades que se cambien ya.

    ErantzunEzabatu