Ingemarren desegitea “beroan”, Michelinena “hotzean”

ingemar.jpg
ingemargroup.com

Jasangaitza da INGEMAR SA enpresako langileak bizitzen ari diren  lan-egoera eta egoera soziala. Hau guztia gaur egungo kudeatzaileen konpetentzi ezagatik, hau guztia jabeek duten enpresa-sarearen barruan Usurbilgo lantegiaren enpresa proiektua mantentzeko borondate ezagatik, hau guztia, jabe hauen sensibilitate faltagatik, etika faltagatik. Hau guztia dela-eta Usurbilgo Hamaikabatek enpresa komiteak udalean aurkeztu duen mozioa babestuko du. Ostiral honetan landuko da eta honela dio:

"INGEMAR SA enpresak, harri naturala eraldatzen eta merkaturatzen duen enpresa, Usurbilen kokatua eta guztira, 164 langilez osatua dagoena, Enpresa Batzordeari jakinerazi dio Lan Ordezkaritzari aurkeztu diola iraungitzeko Enplegua Erregulatzeko Espedientea, zeinak 60 enpleguei eragingo dien.

Usurbilgo INGEMAR lantegiak, urtez urte, enpresa talde garrantzitsua sortu du. Aspaldi ez dela, aipatu enpresan 280 langilek egiten zuten lan, gure ustez, Usurbilentzat enpresa erreferentziala izanik. Jakin badakigu egungo egoera ez dela duela urte batzuetakoa, hala ere, INGEMAR-eko zuzendaritzak taldearen beste lantoki batzuei mesede egiteko erabakiari onartezina deritza gure enpresa batzordeak: USURBILGO lantegiaren kaltetan eta ekoizpenari lotu kostoak argudiatzen dituelako. INGEMAR-eko zuzendaritzak 94-ra urritu nahi ditu Usurbilgo lantokiko lanpostuak. Honen aurrean, INGEMAR-eko enpresa batzordeak eskatzen dio Udalari:

- Bat egin dezala INGEMAR-eko langileekin eta eska dezala 60 pertsonei eragiten dien iraungitzeko EEE-a bazter dezala.

- Eska diezaiola enpresari lanpostuak eta enpresaren bideragarritasuna bermatuko duen industria egitasmoa aurkez dezala.

Usurbilen, 2011ko martxoaren 9-an"

Korporazio osoari Enpresa Batzordeak eskainiko dizkion azalpenak entzuteaz gain, Usurbilgo Hamaikabatek, proiektu enpresarial honen desegitea ekiditzeko udal gobernuak, eta bereziki alkateak, egin dituen ekimen guztien berri, xehetasun guztiekin, jasotzea espero du, hamarkadetan zehar Usurbilgo ekonomiaren zutabeetako bat izan baita Ingemar.

Usurbilgo Hamaikabat, MICHELIN lantegiaren gero eta azkarragoa izaten ari den desegitearekin kezkatua jarraitzen du; jada begibistakoa baita fisikoki ere. Badakigu alkatea Michelinekin bileretan dabilela inguruan enpresa proiektuak sustatzeko; ustez.

Alkateak ez du bilera hauen berri ematen, ez hori bakarrik, Hamaikabateko zinegotziek orain hilabete batzuk bilera-akten kopia jasotzea eskatu zuten idatziz eta alkateak ukatu egiten da. Hau guztiak pentsa-arazten digu "hotzean" egin nahi den desegite baten aurrean gaudela. XX. mendeko Gipuzkoako zutabe ekonomikoa izan zenaren desegitea.

Lotura duten idatziak:

Udala axolagabe industriaren gainbeheraren eta langabezi geraezinaren aurrean
Navidad y fiesta, sólo para algunas familias
Ingemar no interesa al alcalde
¿Qué pasa con Michelin?
Ingemar SA gainbehera?

Desmantelamiento de Ingemar "en caliente", la de Michelin "en frio"

Ante la insostenible situación laboral y social que están viviendo los trabajadores/as de la empresa INGEMAR SA, ante la falta de competencia de los actuales gestores de la empresa, ante la falta de sensibilidad, ética y voluntad de sostener el proyecto empresarial de la factoría de Usurbil dentro del conjunto del entramado de empresas que los mismos propietarios poseen, Hamaikabat Usurbil apoyará la moción presentada en el ayuntamiento por el Comité de Empresa, que se debatirá este viernes y reza así:

"La empresa INGEMAR, SA, dedicada a la transformación y comercialización de piedra natural, ubicadad en Usurbil, con un total de 164 trabajadores/as ha notificado al Comité de Empresa la presentación en la Delegación de Trabajo de Gipuzkoa de un ERE de extinción para 60 empleos.

La planta de INGEMAR de Usurbil a través de años de trabajo ha generado un importante grupo empresarial. No hace muchos años han llegado a trabajar unas 280 personas en dicha empresa, siendo referencial a nuestro entender para Usurbil. No nos vamos a engañar, la situación actual no es la de hace años, pero la decisión de la dirección de INGEMAR de favorecer otras empresas del grupo en detrimento de la planta de USURBIL aduciendo costos productivos menores es inasumible para este comité de empresa. La dirección de INGEMAR quiere reducir a 94 los puestos de trabajo en la planta de Usurbil, ante lo cual el comité de empresa de INGEMAR solicita al Ayuntamiento lo siguiente:

- Que se solidarice con la plantilla de INGEMAR y solicite la retirada del ERE de extinción que afecta a 60 personas.

- Que solicite a la empresa la presentación de un plan industrial que garantice los puestos de trabajo y la viabilidad de la empresa.

Usurbil, a 9 de Marzo de 2011."

Además de escuchar las explicaciones que el comité de empresa vaya a dar al conjunto de la corporación, Hamaikabat Usurbil espera que el gobierno municipal, en especial su alcalde, dé detalladas explicaciones de cuantas actuaciones haya llevado a cabo para evitar el desmantelamiento de este proyecto empresarial, uno de los pilares económicos de Usurbil durante numerosas décadas.

Hamaikabat Usurbil sigue preocupada con el aparente desmantelamiento acelarado de la factoría MICHELIN, que ya es físicamente visible. Nos consta que el alcalde está participando en reuniones con Michelin para una supuesta generación de proyectos empresariales en la zona.

El alcalde no sólo no informa del contenido de estas reuniones sino que se está negando a entregar a los concejales de Hamaikabat en Usurbil las copias de las actas de las reuniones en las que participa como alcalde, solicitud realizada por escrito hace meses. Todo esto nos hace pensar que podemos estar ante un desmantelamiento "en frio" de lo que fuera uno de los puntales económicos de Gipuzkoa desde comienzos del siglo XX.

Textos relacionados:

El ayuntamiento indiferente ante el desmantelamiento industrial y el paro galopante
Navidad y fiesta, sólo para algunas familias
Ingemar no interesa al alcalde
¿Qué pasa con Michelin?
¿Ingemar SA se desmantela?

Iruzkinak

 1. (el escrito en castellano a continuación)

  Gaurko Plenoan Hamaikabatek memoriarik gabeko ezker abertzalea izan du aurrez aurre. Ahaztua du ezker abertzaleak Atalluko industrigunean Ingemarrek dituen 20.000 m2 espreski Ingemarrentzat desjabetu zirela. Zoru hori hilabeteak daramatza Ingemarrek saldu nahian eta mozkin politak atera nahian.
  Hamaikabatek planteatu dio alkateari eta ezker abertzaleari desjabetzaren bidetik, expropiazioaren bidetik lur horiek lortu baziren, orain ere, modu bera erabiliaz zoru hori expropiatu beharko liokela udalak Ingemarri, zoru hori herriaren onurarako izan dadin.
  Ezker Abertzalea, beste behin ere, jokoz kanpo.

  En el Pleno de hoy Hamaikabat se ha encontrado con una izquierda abertzale desmemoriada. Olvidada de que 20.000 m2 del polígono industrial de Atallu fueron expresamente expropiadas para la ampliación de Ingemar. Terrenos que desde hace meses la empresa pretende vender para obtener unos buenos beneficios.
  Hamaikabat ha tenido que plantearle al alcalde y a la izquierda abertzale que si mediante expropiación se obtuvieron esos terrenos, ahora también, se debería retomar esa vía y llegar a la expropiación para que esos terrenos sean en beneficio del pueblo.
  La izquierda abertzale, una vez más, fuera de juego.

  ErantzunEzabatu