Eskola Publikoaren bultzatzaileak sospetxapean

Udal gobernuak nortzuk diren jakin nahian dabil.Azken udal batzarrean gobernuari eginiko galderen bidez jain ahal izan genuen gobernuak bilera bat izan duela Hezkuntza Delegaritzaren ordezkariekin, Donostian.

Bilera horren helburua zen, antza denez, jakitea ea egia zen herri plataforma batek Jaurlaritzako Hezkuntza Departamenduari Eskola Publiko bat eskatu zuela Usurbilerako.

Hezkuntza zinegotziaren azalpenen arabera lortu zuten bakarra izan zen, egia zela 130 usurbildarrek eskola publikoa nahi zutela eskatua zutela.

Oso nabarmen geratu zen benetan nahi zutena sinatzaileen "zerrenda" zela; lortu ez zutena.

Hamaikabatek herri-ekimen hau txalotzen du eta babesten du.

Los promotores de la Escuela Pública bajo sospecha

El gobierno municipal quiere identificar quienes son.

A preguntas realizadas al gobierno municipal en el último Pleno municipal pudimos saber que el gobierno municipal ha mantenido una reunión con representantes de la Delegación de Educación en Donostia.

El objeto de dicha reunión fue, al parecer, conocer la veracidad de que una plataforma ciudadana había solicitado al Departamento de Educación del Gobierno Vasco la implantación de una Escuela Pública en Usurbil.

Según explicaciones del concejal de educación lo único que consiguieron conocer fue que era verdad que 130 usurbildarras pedían una escuela pública.

Fue evidente que lo que realmente querían era conseguir la "lista" de los firmantes; cosa que no lograron.

Desde Hamaikabat aplaudimos la iniciativa ciudadana y la apoyamos.

Iruzkinak