Udal baratzak dirutza kostako zaizkigu

huertas.jpg

Aurreko igandean San Isidro eguna ospatu zen, baserritarren eguna.

Festarako arrazoirik ba ote baina? Udalaren partez ez da behar bezelako arretarik jarri baserritarren problematikari. Jarraian urte honetako aurrekontua jartzen dugu agerian herritarrek jakin dezaten zertan gastatzen den dirua.

Nekazaritzako udal aurrekontua 2011

Udal gobernuak aurrekontuan jasorik ez dagoen "udal baratzak" asmoa aurrera atera nahi du. Beste herrietan galdetu dugu asmo honen aurrekontua zenbaitenakoa izan daitekeen, eta jaso ditugun erantzuna kezkaturik utzi gaitu.

Informazio horren arabera 120.000 euro inguru kostako da asmoa. Baserritarrei zuzenduriko urteko aurrekontua baino haundiagoa!

Loturiko idatziak:

Nekazaritzan ezer ez eta festa

Los huertos municipales nos costarán un dineral

El pasado domingo se celebró San Isidro, patrono de los labradores.

¿Pero hay razón para fiestas? Desde el ayuntamiento no se presta la debida atención a la problemática de los baserritarras. A continuación mostramos el presupuesto de este año para que todos sepan en qué se gasta el dinero.

Presupuesto municipal para agricultura 2011

El gobierno municipal quiere sacar a toda costa el proyecto de "huertos municipales" aún no estar recogido en el presupuesto. Hemos preguntado en otros municipios que coste puede tener un proyecto semejante y, la contestación que hemos recibido nos ha dejado preocupados.

En función de esa información el proyecto de huertos costará alrededor de 120.000 euros. ¡Mayor que todo el presupuesto destinado a los baserritarras! 

Escritos relacionados:

En el sector agroganadero no se ha hecho nada

Iruzkinak