H1!-en ez-ohiko Biltzarraren emaitzak

Donostian 2011eko uztailaren 30ean Hamaikabaten Ez Ohiko Biltzarrean aho batez onartu zen Ebazpenaren behin betiko testua.

SARRERA

2011ko maiatzaren 22an izan diren udal eta foru-hauteskundeen emaitzek argi erakutsi dute ziklo politiko berri baten atarian gaudela.

Politikagintza berri honetan, bi ardatz nagusituko dira, ziur aski, indar politikoen artean, bai elkarlanerako, bai lehiarako: ardatz nazionala (abertzaleak vs. espainiazaleak) eta ardatz ideologikoa (ezkertiarrak vs. eskuindarrak). Horretan ez da berritasunik. Berritasunak bi dira nagusiki: alderdi txikiak ia desagertu direla eta indarkeria politikagintzatik ezkutatuko denaren iragarpena, nahiz eta iragarpen hau zuhurtasunez eta eszeptizmo handiz hartu behar dugun. Horren ondorioz, aukera guztiek zilegitasun berbera dute eta hori gero eta nabarmenagoa izango da, erakunde desberdinetako gehiengoak osatzeko prozesutik hasita. Laburbilduz, esan genezake alderdi-bitasun bikoitza finkatu dela gurean: lau hauteskunde-multzo handi daude, aukera politiko nagusiei dagokienak, bakoitza bere baitan monolitikoa ez bada ere.

Hamaikabatek hauteskundeotan jaso duen emaitza aski ezaguna da eta ez gara zehaztasunetan sartuko. Argi dago, eta hala aitortu beharrean gara, erabateko porrota jaso dugula: lortutako botoen urriak eta erakundeetan iritsitako ordezkaritzaren mugatuak modu biribilean garamatzate aitortzera euskal mapa politikoan kokatzeko Hamaikabatek egoerak behartuta egin zuen apostuak ez duela ondore onik lortu.

Hamaikabaten hauteskunde-emaitzak argi eta garbi erakusten du hautesle gehien-gehienek, baita gure jarrera politiko eta sozialarekin bat egin dezaketenek ere, Hamaikabat lekuz kanpo ikusten dutela. Baita kaltegarri ere, botoa eman liezaioketenek babesten duten abertzaletasunaren ordezkaritzarentzat eta indarberritzearentzat. Gure herrikideen erabakiaren irakurketa zuzena egitera behartuta gaude, beraz, borondatekeriarik gabe eta burua zuritu gabe.

Gogoan hartu behar baitugu hauteskunde hauetan adierazi diren joera politikoek, ziur asko etorkizunean areagotu eta sakondu besterik egingo ez direnak, alderdi-sistema politiko berri bat gauzatzen duten neurrian, Hamaikabatek ez duela hautes-esparru propiorik izaten jarraituko, ez eta esparru politiko autonomorik ere.

Erakundeetan ordezkaritza apalarekin, politikagintzari eusteko zailtasun izugarriarekin, Euskadiko hainbat tokitan erakundea zabaldu eta sendotzeko zailtasunarekin, hauteskundeetara aurkezteko aukerarik gabe, Hamaikabaten ibilbideari amaiera eman beharra dago, Euskadi mailako ohiko alderdi politiko gisa.

Hamaikabat alderdiaren emaitzen azterketari, gainera, gogoeta berria erantsi behar zaio, hau da, azken hauteskundeen ondoren abertzaletasun historiko eta integratzailearen esparrua gelditu den egoera kezkagarriaren ingurukoa. Egia da, aspalditik gaztigatu dugun bezela, guk partaide gaituen esparru horren gidaritza sozial, politiko eta instituzionalaren galeran urrats berri bat eman dela. Horrek guztiak premiazko egiten du hausnarketa sakona, hain beharrezkoa den gidaritza berreskuratzeko.

Aro berri honetan argi ikusten dugu, bestalde, Hamaikabatetik behin eta berriz aldarrikatu dugun abetzaletasuna, ikuspegi guztietatik, aldaberritzeko beharra: bere balioak biziberritu, iraunkor diren aldetik, eta estrategia birformulatu. Errealitatea ez badu gustoko  aldatzen saiatu behar dugu eta horrek jarrera eraikitzalea eskatzen du.

Eginkizun horiek esparru bereko gainerako eragileekiko elkarrizketaren eta erakundeetako elkarlanaren bidez gauzatu beharko genituela uste izan dugu Hamaikabateko gizon-emakumeok, hitzarmen estrategiko baten hegalpean, azken hamabi urteetan zehar aldarrikatu dugunaren ildotik.

Hamaikabaten hauteskunde-emaitzek ez dute, ordea, erakundeetan elkarlanerako aukerarik eskaintzan, batzuk eta bestok udaletan elkarrekin gauden leku gutxi horietan izan ezik. Horren partez, Hamaikabateko gizon-emakumeok diskurtso abertzale eta soziala arnasberritzeko ekarpena eskaintzea ahalbidetu dezaketen aukerak eta bideak aztertu behar ditugu, horixe izan baitzen Hamaikabaten sorrerako asmoa. Zeharkako esparru irekiak bilatu behar ditugu, gure esparruko abertzalegoan kokatzen direnei –alderdien gainetik- entzun, aztertu eta ekimenak gauzatzeko aukerak emango dizkietenak, beti ere abertzaletasun integratzaileak euskal gizartearen erdiko uharka berreskura dezan.

Hamaikabateko gizon eta emakumeon politikagintza gaur eguneko egoerara eta, are gehiago, etorkizunekora, egokitzea dagokigu, beraz. Gure iritziz, Hamaikabat sortu genuenean gogoan genituen helburuak zeintzuk ziren gogoratu eta eguneratzea da kontua, eta helburu berberak iristeko gaur egun bitarteko egokiak eta biderik eraginkorrenak zeintzuk liratekeen guztion artean erabakitzea.

Azken batean, Hamaikabaten baitatik , besterekin batera, aldarrikatu ditugun ideiak eta mintzamoldea garatu eta zabaldu daitezen eta datozen garaietako abertzaletasuna eta gizarte eredua gauzatzen lagundu dezaten lortzeko bideak asmatzea da kontua. Eta, gainera, gure ekintzaileek eta gure zerrendetan hautatutako hautetsiek politikagintza eraginkorra egiten jarraitu dezaten lortzea.

Horiek horrela, Hamaikabaten ez ohiko Biltzarraren antolaketa-batzordeak ondorengo erabaki-proposamena aurkezten dizue eztabaidatu eta onartzeko:

ERABAKI-PROPOSAMENA
 
1.- Hamaikabatek alderdiez gaineko langune bilakatzeko borondatea erakusten du, abertzale guztientzat irekia eta abertzaletasunaren, abertzaleen herrigintzaren eta politika sozioekonomikoaren inguruan hausnarketa, eztabaida eta proposamena lantzera bideratua; langunearen izena, forma juridikoa eta antolaketa batzorde bultzatzaile anitz batek finkatuko ditu.

Langune hau Hamaikabateko gizon eta emakumeen multzo handia biltzeko sortuko da, edozein alderditako abertzaleekin eta alderdirik gabeko abertzaleekin batera, eta, naziogintza dinamikoa asmotan hartuta, abertzaletasuna etengabe arnasberritzen eta zabaltzen laguntzeko borondatearekin, beti ere gizabanakoak muina osatuko duen nazioa izanik helburu. Abertzaletasunaren ideien eta politikagintzaren inguruko topaketak, hausnarketak, eztabaidak eta proposamengintzak molde berriko langune bat behar dute, gizarte osora iristeko eta, bereziki, abertzaletasunaren esparruan oihartzuna izateko.

Langune horrek, era berean, kulturaren, gizartearen eta politikaren alorreko ekimenak bideratuko ditu, gizartearen ikuspuntu integratzaile batekin euskal aberri-proiektua zabaltzeko, abertzaleen pentsamoldea eta estrategia jorratzeko eta abertzaleen politikagintza bultzatzeko.

Ekintza guztiak bazkideen ekarpenekin sostengatuko dira eta horretarako bildu ditzan dirubide publiko nahiz pribatuekin.

Azkenik, ildo historikoko eta bokazio erakundezaleko abertzaleen arteko elkarlana bultzatzen saiatuko da ekinbide guztietan, abertzaletasun integratzailea, herrigintzan oinarritua, balio humanistei eta demokratikoei sendo atxikia, gizabanakakoen nagusitasunean sinisten duena eta gizartearen aurrerapenarekin konprometitua aldarrikatzen duten abertzale guztien artekoa, alegia.

2.- Zenbait erakundetan Hamaikabaten ordezkari diren gizon-emakumeek herritarrekin eta hautatuak izan diren Udalekin duten konpromisoa betetzen jarraituko dute, behin-behingoz Hamaikabat alderdia mantenduz. Hautetsi horien esku geratuko da aldi horretan organizazioa antolatu eta neurriratzea. Horretarako, eskumen ejekutiboak bereganatuko dituen Gestora bat osatuko dute eta Lehendakaritza Amankomunean arituko dira.

Donostian, 2011ko uztailaren 30ean

Conclusiones del Congreso extraordinario de H1!

Texto definitivo aprobado por unanimidad en el Congreso Extraordinario de Hamaikabat celebrado el pasado 30 de julio de 2011 en Donostia.

INTRODUCCIÓN

Los resultados de las elecciones municipales y forales celebradas el día 22 de mayo de 2011 han ratificado la afirmación de que se trataba del comienzo de un nuevo ciclo político.

Esta nueva dinámica política va a pivotar previsiblemente sobre dos ejes de complementariedad-competencia: el eje nacional (nacionalistas vs. españolistas) y el eje ideológico (izquierda vs. derecha). Esto no es nuevo, efectivamente. Lo nuevo es, además de la práctica desaparición de los partidos intermedios bisagra, la anunciada desaparición del terrorismo de la dinámica política, cuestión esta que debemos observar con grandes dosis de cautela y escepticismo de la dinámica política y la idéntica legitimidad de todas las opciones, que se materializará progresivamente, empezando por el proceso de conformación de mayorías que se abre en este momento. Resumiendo, diremos que se ha instalado entre nosotros un doble bipartidismo, con la conformación de cuatro grandes espacios electorales que corresponden, si no a sendas posiciones monolíticas, si a grandes opciones políticas.

El resultado electoral de Hamaikabat es de sobra conocido y no haremos un recuento detallado del mismo. Podemos afirmar y debemos reconocer que su fracaso ha sido inapelable: los escasos sufragios obtenidos y la magra presencia institucional alcanzada, obliga a afirmar con rotundidad que la obligada apuesta de Hamaikabat por hacerse hoy con un hueco propio en el mapa electoral vasco no ha cumplido su objetivo.

El resultado evidencia que la inmensa mayoría del electorado percibe a Hamaikabat, incluso quienes puedan sintonizar con su posición político-social, como una alternativa innecesaria; incluso perjudicial para la representación y el reforzamiento del nacionalismo al que sus posibles votantes pertenecen. Nos corresponde, pues, hacer una lectura correcta, exenta de voluntarismo y de autojustificación, del dictamen de la ciudadanía.

Porque podemos y debemos constatar que, en la medida en que las tendencias políticas que se han manifestado en estas elecciones y que previsiblemente se desarrollarán y ampliarán en el tiempo, configuran un sistema político-partidista nuevo, en el que Hamaikabat seguiría careciendo de espacio electoral y de espacio político autónomo.

Sin una presencia institucional mínima, con extremas dificultades para mantener la actividad política, con dificultades también para extender y consolidar la organización en múltiples lugares de Euskadi, sin posibilidades de concurrir a las citas electorales, la trayectoria de Hamaikabat como partido político de ámbito nacional al uso debe concluir.

A este análisis de los resultados de Hamaikabat debemos sumar, además, una reflexión sobre la preocupante situación en la que queda todo el ámbito del nacionalismo histórico e integrador tras la última cita electoral. Efectivamente, se ha producido un nuevo capítulo en la paulatina pérdida de liderazgo social, político e institucional de la que veníamos advirtiendo desde tiempo atrás.

Todo ello obliga a un profundo ejercicio de reflexión que permita a ese nacionalismo – del que somos partícipes – recuperar al apoyo perdido y retomar con nitidez un liderazgo muy necesario.

En la nueva fase percibimos con claridad, por otra parte, la necesidad, que desde Hamaikabat hemos proclamado insistentemente, de abordar la renovación del nacionalismo en todos sus aspectos: reelaboración de sus valores, en cuanto tienen de permanente y reformulación de su estrategia. Si la realidad no nos gusta, debemos aspirar a cambiarla; y eso exige proactividad.

Son tareas a las que los hombres y mujeres de Hamaikabat pensábamos que deberíamos aportar desde el diálogo y la colaboración institucional con otros agentes del mismo ámbito, a través de una alianza estratégica, como veníamos demandando desde hace 12 años.

Los resultados electorales de Hamaikabat impiden, sin embargo, la colaboración institucional, salvo en los contados y puntuales casos en los que compartirán escaños municipales. Hemos de explorar, en cambio, oportunidades y fórmulas que permitan la aportación de los hombres y mujeres de Hamaikabat a la renovación del discurso nacionalista y social, en sintonía con lo que fueron sus valores fundacionales. Buscar los espacios transversales y permeables a todos los niveles que permitan a los y las nacionalistas de nuestro ámbito -sin distinción de siglas- debatir, escuchar, analizar y promover acciones para que el Nacionalismo integrador recupere el liderazgo en el cauce central de la sociedad vasca.

Corresponde, pues, acomodar la acción política de los hombres y mujeres de Hamaikabat a las circunstancias actuales y, sobre todo, futuras. Se trata, a nuestro juicio, de recordar y actualizar cuáles fueron los objetivos que nos planteamos al crear Hamaikabat y determinar colectivamente cuáles serían hoy los medios adecuados y las vías más eficaces para la consecución de los mismos objetivos.

Se trata, en suma, de encontrar la manera de que el discurso y las ideas que desde Hamaikabat propugnamos, aunque no en solitario, se desarrollen y difundan y contribuyan a la configuración de lo que será el nacionalismo y la sociedad en los tiempos venideros. Y lograr, además, que los militantes y los electos en nuestras listas mantengan y desarrollen su actividad política eficaz.

Por todo ello, el Comité Organizadora de Congreso Extraordinario de Hamaikabat,
somete para su debate y aprobación la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.- Hamaikabat manifiesta su voluntad de transformarse en una plataforma independiente de los partidos políticos, abierta a todos los nacionalistas y dirigida a la reflexión, el debate y la propuesta en torno al nacionalismo y la política nacionalista y la política socioeconómica, cuya denominación, fórmula jurídica y organización se encomienda a un comité promotor plural.

La citada plataforma nacerá con la vocación de reunir al grueso de los hombres y mujeres de Hamaikabat junto con nacionalistas de cualquier partido o nacionalistas sin partido y contribuir a renovar permanentemente y ensanchar el nacionalismo desde una visión dinámica de “la nación haciéndose”, una nación donde las personas ocupen el centro. El encuentro, la reflexión, el debate y la propuesta en torno a las ideas y la política nacionalista necesitan una plataforma de nuevo cuño, capaz de hacer llegar su voz al conjunto de la sociedad y, especialmente, al ámbito del nacionalismo.

Del mismo modo, realizará actividades de carácter cultural, social y político dirigidos a extender el proyecto nacional vasco con una concepción social inclusiva, debatir el pensamiento y la estrategia nacionalista y contribuir a la acción política nacionalista.

Sus actividades se financiarán con las aportaciones de sus asociados y con los fondos, públicos y privados, que pudiere captar para ello.

Por último, buscará en todas sus actuaciones la colaboración entre los nacionalistas de raíz histórica y vocación institucional, de todos aquellos que se reclaman de un nacionalismo integrador, de construcción social, firmemente anclado en los valores humanistas y democráticos, en la centralidad de las personas y comprometido con el avance social.

2.- Los hombres y mujeres que representan a Hamaikabat en diversas instituciones continuarán haciendo honor a su compromiso con sus electores y con los Ayuntamientos para los que han sido elegidos, manteniendo el partido político Hamaikabat de manera transitoria. Se encomienda para ello a los citados cargos públicos a articular y dimensionar la organización en este periodo configurando para ello una Gestora con atribuciones ejecutivas y coordinada por una Presidencia Colegiada.
Donostia, 30 de julio de 2011

Iruzkinak