Bildu, ezinezkoaren ertzetik

120215-deporte-sostenible.jpg

Gaur Kirol Patronatuaz eta jasotzen duen udal finantziazioaz hitzegitea dagokigu.

Bere finantziazioaren zati bat abonatuek ordaintzen dutenaren bidez egiten da, baina oso urruti dago autosufizientea izatetik. Abonatu bakoitzak jartzen duen euro bakoitzeko, udaletxeak, ia 4 euro jartzen ditu.

Hau duzue Patronatuaren aurrekontua: 2012-kirol-patronatoa.xls

Ikusten denez, bere aurrekontuko bi herenak udalak jartzen ditu, 600.000 euro; ez da gutxi. Guri kezkatzen gaituen egoera da; horregatik, udal gobernuari, Udal Aurrekontuak eztabaidatzen genituen bitartean, Kirol Patronatuaren iraunkortasun ekonomikoaren inguruan ikerketa bat egiteko partida ekonomiko bat eskatu diogu.

Beste behin ere, gobernuak, bere gehiengo osoa erabiliaz, Hamaikabatek eginiko ekarpen honi ezezkoa eman dio.

Iluntasun ariketa berri bat. Patronatuko zerbitzuak ezin al dira aztertu? eta beren iraunkortasun ekonomikoa? beren finantzaketa moduak?

Edozein txikikerietarako kontsultora bat kontratatzen bada, ahalik eta proposamen teknikoena egiteko, eragin politikoak gabekoak; zergaitik ez kasu honetan?

Gardentasun ezako beste adibide bat.

Bildu, al filo de lo imposible

Hoy toca hablar del Patronato de Deportes y de su financiación municipal.

Parte de su financiación corresponde a los abonados, pero dista mucho de ser económicamente autosuficiente. Por cada 1 euro que pone un abonado, el ayuntamiento pone casi 4 euros.

Este es el presupuesto del patronato: 2012-kirol-patronatoa.xls

Como se observa, dos tercios de su financiación es a través de subvención municipal, 600.000 euros nada menos. Es una situación que a nosotros nos preocupa; por ello, hemos solicitado al gobierno municipal, a los largo del proceso de configuración del presupuesto municipal, que se incorpore una partida económica para un estudio de viabilidad o sostenibilidad del Patronato de Deportes.

Una vez más, el gobierno, con su mayoría absoluta, se ha negado a recoger en el Presupuesto esta aportación de Hamaikabat.

Otro ejercicio más de oscurantismo. ¿Qué tiene de malo analizar los servicios del patronato?¿su viabilidad económica?¿sus fórmulas de financiación?

Si para cualquier nimiedad se contrata a una consultora, para que realice una propuesta lo más técnica posible, sin  interferencias políticas; ¿por qué no en este caso?

Otro caso más de no transparencia.

Iruzkinak

  1. Aquí tenemos un ejemplo a seguir. Lo que no hay derecho es que con mis impuestos (mejor dicho, si los tuviera que pagar si tubiera un salario) se estén financiando con dinero público unas instalaciones y servicios para los aburguesados usurbildarras y los que no tenemos ni para alquiler y casi ni para comer se nos tengan abandonados.

    http://www.bakio.org/es-ES/Noticias/Paginas/20110930_CierredelPolideportivodeBakio.aspx

    ErantzunEzabatu