Hondakinen erreketa Garbigunean

atallu-garbigune-sua-1.jpg

Atalluko industrigunean eraikin berri bat egiten ari dira garbigune berria izango den lekuan. Nahiko singularra bera, agian Garbitaniaren egoitza enblematikoa izango dena?

Eraikitzearen arduraduna San Markoko mankomunidadea da. Ez dirudi jarraipen haundia egiten ari zaionik, ezta ere Usurbilgo udalak, lizentzia eman diona.

Argazkian ikusi daitekenez, eta jasotako testigantzen arabera, ohikoa da obran sortzen diren hondakin ezberdinei sua ematea (inzineratzea).

Hau ote da Zero Zabor politikaren praktika eredugarria? Hitz asko bai, baina praktikan, herritarroi estutu eta beraiek (San Marko, Udala) nahi dutena egin. A ze ejemplua!!!

Quema de residuos en el Garbigune

En la zona industrial de Atallu se está construyendo un edificio en lo que será el nuevo garbigune (punto limpio). Bastante singular el edificio, ¿será tal vez, la nueva sede emplemática de Garbitania?

El responsable de la construcción es la mancomunidad de San Marcos. No parece que le esté haciendo un gran seguimiento, tampoco el ayuntamiento de Usurbil, quien le ha dado la licencia.

Como se ve en la imagen, corroborado por varios testimonios, es habitual que se quemen (incineren) los diferentes residuos de la obra.

¿Será esta una buena práctica de la política Zero Zabor (Residuo Cero)? Mucha palabrería, pero en la práctica, apretar a los ciudadanos y ellos (San Marcos y Ayuntamiento) haciendo lo que quieren. ¡¡¡Menudo ejemplo!!!

Iruzkinak