Disoluzioa, da soluzioa?

bomba.jpg

2012ko urriaren 9an egin den ogasun batzorde informatzailean, Bilduren aldeko botoekin, Usurbilgo udaleko KIROL PATRONATUA desegiteko espedienteari hasera eman zaio.

Espediente honen hasiera, urteetan metatzen joan diren kudeaketa eta ekonomia izaerako urraketa eta irregulartasunak dute oinarri. Horrela justifikaturik udal teknikarien txostenen bidez, auditoretza ezberdinen bidez, eta azken aldian Euskal Herriko Kontu Epaitegiko auditoreek egiten ari diren azterketen bidez.

Udal gobernuaren arabera, Patronatoak, jada, ez du arintasun eta eraginkortasun printzipioak betetzen, eta bikoizketa ugari gertatzen dira Udala eta Patronatoaren kudeaketan.

Disoluzio prozesua bi eratara egin liteke: Patronatuko Zuzendaritza Batzordeak, aho batez, eskaturik; edota, Udalak bere erabakiz. Udal gobernuak erabaki du bigarren bide erabiltzea.

Udal kirol arloa udal batzorde informatzaile berri baten bidez kudeatuko da etorkizunean. Udal gobernu taldeak asumitzen du herriko hainbat kirol eragileek (eskola kirola, kirol taldeak, bazkideak) erabakitzeko eskubidea galduko dutela. Orain boto eskubidea dute eta gero ez dute izango, alderdi politikoek izango dute boto eskubidea.

Gaur egungo langileen lan baldintzak eta zerbitzu kontratuak mantenduko dira.

Patronatuak, 2012ko abenduaren 31an bere izaera  juridikoa galduko du.

Erabaki hau, 2012ko urriaren 16an aurreikusten den Udal Batzarrean hartuko da.

¿Es la disolución, la solución?

En la comisión informativa de hacienda del 9 de octubre de 2012, con los votos a favor de Bildu, se ha dado comienzo al expediente de disolución del PATRONATO DE DEPORTES del ayuntamiento de Usurbil.

Este inicio de expediente se basa en los incumplimientos e irregularidades de carácter administrativos y económicos que se han ido acumulando a lo largo de los últimos años. Así ha sido justificado por informes técnicos municipales, auditorías externas, y últimamente con los análisis que están siendo realizados por auditores del Tribunal Vasco de Cuentas.

Según el equipo de gobierno municipal, actualmente, el Patronato no cumple con los principios de agilidad y eficacia, siendo habituales las duplicidades en la gestión entre ayuntamiento y patronato.

El proceso de disolución se puede realizar de dos maneras: a petición, por unanimidad, de los miembros que componen la Comisión Directiva del Patronato (representantes de partidos políticos y otros agentes: representante de usuarios, representante de grupos deportivos, etc); o, por impulso del propio ayuntamiento. El equipo de gobierno municipal ha decidido optar por esta segunda vía.

El ámbito deportivo se gestionará en el futuro a través de una nueva comisión municipal informativa. El gobierno municipal asume que algunos agentes deportivos del municipio (eskola kirola, grupos deportivos, usuarios) vayan a perder derechos en la toma de decisiones. Hasta ahora tenían derecho a voto, en el futuro no será así; el derecho a voto será reservado a los partidos políticos.

Se mantendrán las condiciones laborales de los actuales trabajadores, ingresando en la plantilla municipal; así como los contratos de las prestaciones de servicios.

El Patronato perderá su personalidad jurídica a partir del 31 de diciembre de 2012.

Esta decisión se tomará en el siguiente Pleno Municipal, que se prevé sea el 16 de octubre de 2012.

Iruzkinak

  1. Joño, hauxe Bilduren partetik, herritarren partehartzea gehien defenditzen duen alderdi edo mugimendutik etortzea ere...... donde dije digo digo Diego.

    ErantzunEzabatu