Atez atekoa ezin ordainduz

bergara.jpg
Bergarako protesta Atez Atekoaren aurka

PaP: sigue siendo deficitario

Udal aurrekontua errepasatuz eta aurreko urteetako datu ekonomikoekin erkatuz, hau aurkitzen dugu:

2013an 541.600 euro jasotzea espero da; horietatik, 397.000 aldiro ordaintzen ditugun tasetatik datoz. 2009an (Atez ateko inposatua genuen) 194.371 euro kobratu zituen udalak; ondorioz, 3 urte pasa ondoren esan dezakegu: Tasa bidez bi aldiz gehiago jaso nahi dituela udalak! Kontutan izan behar dugu ere autokonpostatzen duten familiek %40ko beherapena dutela.

2013ko aurrekontuaren arabera, 541.600 euro jasoko dira (esperientziak adierazten digu gero ez dela hori betetzen).

Gastuen aurrekontuak zuzen zuzenean esaten digu hiri hondakinen bilketa eta tratamenduak 776.000 euro kostako zaigula. Zenbaki honi beste 70.000 euro gehitu beharko genioke. Gutxi gora beherako zenbakia da, zeren aurrekontuetako beste partida batzuetan izkutatua dago (ingurugiro teknikariaren soldata, kale garbitzaileen soldatak, udaltzainenak, udal administrarienak... atez atekoari bere lan orduak eskeintzen dizkioten arabera; eta beste gastuak: web orria, gastu orokorrak, etabar). Guztira, Atez Atekoa 846.000 euro kostatzen zaigu, edo gehiago.

Ondorioz, Atez Atekoaren sistemaren defizita 304.400 eurotakoa da.

Eta, merkeagoa izango zela esaten ziguten.

PaP: sigue siendo deficitario

Protesta en Bergara contra el PaP

Repasando el presupuesto municipal y comparándolo con otros datos económicos anteriores nos encontramos con lo siguiente:

En el 2013 se pretende recaudar 541.600 euros; de los cuales 397.000 provienen de las tasas que pagamos periódicamente. Si recordamos que en el 2009 (ya teníamos el PaP impuesto) se recaudaron 194.371 euros, podemos deducir que en sólo 3 años de diferencia: ¡se pretende recaudar más del doble en tasas! Y eso que las familias que autocompostan tienen una rebaja del 40%.

Según el presupuesto del 2013, se recaudarán  en total 541.600 euros (la experiencia nos dice que luego esta cifra nunca se cumple).

El presupuesto de gastos nos indica directamente que la recogida y tratamiento de los residuos urbanos nos cuesta 776.000 euros. A esta cifra habría que añadir unos 70.000 euros más. Cifra estimada porque está camuflada en otras partidas (sueldos del técnico de medio ambiente, de los barrenderos, de los guardias municipales, de administrativos que se dedican al PaP parcialmente en su jornada laboral; y, otros gastos: página web, gastos generales, etc.). En total el PaP nos cuesta 846.000 euros, o más.

Por tanto, el déficit del sistema Puerta a Puerta es de 304.400 euros.

Y nos decían que iba a ser más barato.

Iruzkinak

  1. no es correcto utilizar el termino "barrendero". lo correcto es denominarles "operarios de limpieza".

    ErantzunEzabatu
  2. http://h1hernani.wordpress.com/2013/02/05/escapada-a-italia-por-2-000-e/#more-2368

    ErantzunEzabatu