Aberri Eguna: Euskal Pizkundearen alde

brote-verdejpg1.jpg

Krisialdi baten erdian kokatzen da urte honetako Aberri Eguna. Horregatik Hamaikabateko kideei beharrezkoa iruditzen zaigu egunaren jatorrizko esanahiera itzultzea, Aberri Eguna, orain 80 urte, lehenengoz ospatu zenean, Euskal Pizkundearen adierazgarri izan baitzen. Ondorioz egin dezakegun galdera erantzun zaila da eta, era berean, eraginkorra bilakatu behar dugu: Nola gauzatu, gaur egun, gure Aberriaren Pizkundea? Nola aurre egin egoerak sortutako erronka haundiei, euskal izaera eta nortasuna ditugula lagun?

Aberriaren pizkundea, noski, bizi dugun egoera gorriaren erdian planteatu behar da. Krisialdi hau orokorra da, politika, ekonomiari eta gizarteari baidagokio. Gogoratu behar dugu orain 30 urte krisi latzago batek astintzen zituela gure bazterrak; eta gure ohiko industria moldea zalantzan jarri zela. Orduan ere langabetu asko zegoen gure artean. Eta droga eta borroka armatua hedatu ziren nonnahi. Halaere gure herriak burua altxa zuen, bere instituzio politiko demokratikoak eraiki zituen, bere burua krisialdi horren erdian ederki manejatzen erakutsi zuen.

Beraz, hauxe da azpimarratu nahi dugun pizkundearen betebehar hau: iraganaren oroimen-memoria eta ondorioz datorren jakinduria gurera ekartzea. Euskal ohiko balioek eman zioten buelta egoera latz horri: lana, elkartasuna, norbakoitzaren ardura propioa, ekimena izateko gaitasuna, elkarlana… Badakigu mundu globalizatu eta indibidualizatu hontan balio horiek ez dutela garai batean zuten indarra. Eta gure artean zatiketa politiko eta soziala ez direla makalak. Ba guri abertzale gisa dagokigu balio horien oroimen kanpaia jotzea eta herritarren bihotzetan txertatzea, eraginkorrak izan daitezen.

Erroak ditugu, ez gara hutsean sortu, erro hoiek sakondu behar ditugu. Eta oroitzera gatoz beste egoera larri batean Jose Antonio Agirre Lehendakariak esandako hitzak, eraikuntza lana “esfortzu txiki askoren” batuketa izan behar zela. Guk Hamaikabatekoek gure esfortzua batu nahi dugu gure herritarrekin eta beste talde politikoekin, eraikuntza lan horren alde gogor egiteko.

Hau guztia nola egin? Alderdi politikoen artean zatiketa da nagusi. Erakunde politikoek ardura erakusten ez badugu, nola bideratu gizartea? Beharrezkoa da, orduan, denbora berri bat, non eta zatiketa hori gainditu daitekeen, alderdi politikoen arteko elkarlana izan behar baitu gizartearentzat eta herritarrentzat beren arteko elkartasunaren eta elkarlanaren seinalea.

Gizarte indartsu batek gainditu baiditzake egoerak ekarri dizkigun erronkak. Bere balio propietaz jabetua dagoen gizartea, bere arduren jabea dena. Gure herriak erakutsi duen balio sendotasunari esker orain ez baitugu gogorkeri politikorik pairatzen. Badakigu mundu konplexu baten barnean bizi garela herri eta gizabanako gisa. Gure gizartea batu eta indartu, hor dago erronka. Izpiritu berri batek arnas egin behar du bizi ditugun egituretan eta kontzientzietan. Horren alde, guri tokatu zaigun ardura gure gain harturik, Hamaikabateko kideek indarra egingo dugu Euskal Pizkundea egi bihurtu dadin.

Aberri Eguna: por un Renacimiento Vasco

El Aberri Eguna de este año se encuentra localizado en medio de una fuerte crisis. Por eso, a los miembros de Hamaikabat nos parece que es necesario volver a contemplar la original concepción del Aberri Eguna de ahora hace 80 años, cuando celebrado por primera vez fue signo de un Renacimiento Vasco. La pregunta consiguiente es de difícil respuesta y, a la vez, debería de ser para nosotros un acicate: ¿Cómo concretar las bases de un Renacimiento Vasco hoy en día? ¿Cómo hacer frente a los grandes retos creados por las circunstancias, teniendo a la identidad vasca como ayuda?

El renacimiento de la nación debe, evidentemente, plantearse en medio de la grave crisis que vivimos. Esta crisis es general y afecta a la política, la economía y a la propia sociedad. Debemos recordar que hace más de 30 años padecíamos una crisis todavía más fuerte; y que todo nuestro modelo industrial se puso en entredicho. Entonces, también, había muchos parados entre nosotros. Y la droga y la lucha armada se extendían por todas partes. A pesar de todo, nuestro pueblo levantó cabeza, construyó sus instituciones democráticas, en medio de una brutal crisis demostró que era capaz de manejarse bien.

Por eso quisiéramos subrayar este cometido del renacimiento vasco: la memoria respecto al pasado y la consiguiente sabiduría que debe traernos para el ahora. Fueron los valores tradicionales del pueblo vasco los que le dieron la vuelta a esa grave situación: el trabajo, la solidaridad, la responsabilización propia, la capacidad de iniciativa, la cooperación… Somos conscientes que en un mundo globalizado esos valores ya no tienen la fuerza que tenían. Y que entre nosotros la división política y social es muy grande. A nosotros como abertzales nos corresponde recordar lo que fuimos y proyectar esos valores en los corazones de los vascos, para que vuelvan a ser efectivos.

Tenemos raíces, no nacemos de la nada, tenemos que profundizar en esas raíces. Y volvemos a recordar lo que el Lehendakari José Antonio Agirre dijo en otra situación crítica, que la labor de construcción debe de ser “la suma de muchos pequeños esfuerzos”. Nosotros los miembros de Hamaikabat queremos sumar nuestros esfuerzos a los de nuestro pueblo y los grupos políticos, para contribuir a esa tarea de construcción.

¿Cómo conseguir todo esto? La división impera hoy en día entre los partidos políticos. Si las organizaciones políticas no demostramos responsabilidad, ¿cómo podemos servir de referencia a la sociedad? Es necesario, entonces, un nuevo tiempo donde esa división pueda superarse, pues es la colaboración entre los partidos políticos la que tiene que ser para la sociedad y los ciudadanos el ejemplo de la solidaridad y la cooperación entre ellos mismos.

Pues es una sociedad fuerte la que puede realmente vencer los retos de esta situación. Una sociedad consciente de sus propios valores y dueña de su propia responsabilidad. Gracias a esta firmeza de valores demostrada por nuestro pueblo no padecemos hoy en día la plaga de la violencia política. Sabemos que vivimos en un mundo complejo como pueblo y como individuos. Unir y reforzar nuestra sociedad, ahí está el reto. Un nuevo espíritu debe de vivir en nuestras estructuras y nuestras conciencias. A favor de ello, tomando sobre nosotros la responsabilidad que nos toca, los miembros de Hamaikabat lucharemos para que el Renacimiento Vasco sea una realidad.

Iruzkinak