Garbitania hazten doa

basura-boltsak.jpg

Gaur goizeko aurreneko orduan Ogasun Batzordea egin da Udaletxean. Gaizerrendan gai bakarra Garbitania Zero Zabor sozietate mugatuaren (S.L.) kapital handitzea eta partizipazioen salmenta.

Udal gobernuaren esplikazioa bakarra, gai hau hurrengo plenora eramateko, Astigarraga Garbitaniako kide izatea dela izan da.

Baino ez dute zergaitia edo helburua esplikatu, eta hau larria da. Zergaitik kapitala 66.000 eurotan haunditu behar da? Beharrezkoa da? Atez ateko bilketa zerbitzua nahi badu Astigarragako udal gobernuak ez daude beste alternatibak? zerbitzu eskeintze kontratua adibidez.

Helburua Astigarraga Garbitaniako kide izatea bada, zergaitik ez Hernani, Usurbil eta Oiartzunen artean dituzten 600 partizipazioak banatu? Zergaitik beste 66 partizipazio sortu, beste 66.000 euro gehiago jarri kapital berria bezela? Alkatesaren aldetik, Udal gobernutik erantzun garbirik ez, inolako txostenik aurkeztu gabe Garbitania haztea nahi dute.

Garbitania hazi nahi dute eta alkatesak ez daki zergaitik, edo ez du esan nahi. Zer ote okerrago?

Hamaikabat eta PSE-k kontra bozkatu dute. Aralar ez da etorri. PNV ez da etorri.

Bozketan berdinketa eman da, eta Bilduren batzorde lehendakariaren kalitatezko bozkarekin aurrera atera da. PNV etorri izan balitz nolako emaitza izango zen?

Onartu den diktamena: garbitania-diktamena-130322

Garbitania crece

En la comisión de hacienda celebrada esta mañana a primera hora en el ayuntamiento, se ha tratado un único tema: la ampliación de capital y venta de participaciones en Garbitania Zero Zabor (S.L.).

La única explicación ofrecida por el gobierno municipal para llevar este tema al Pleno de la próxima semana ha sido que el ayuntamiento de Astigarraga va a entrar como socio.

Pero no han explicado el porqué, y esto es grave. ¿Por qué hay que hacer una ampliación de capital de 66.000 euros? ¿Es necesario? ¿Si el el gobierno municipal de Astigarraga quiere el servicio de recogida del Puerta a Puerta, ¿no hay otras alternativas? una prestación de servicios por ejemplo.

Si el objetivo es que Astigarraga sea partícipe de Garbitania, ¿Por qué no repartir las participaciones que poseen los municipios de Hernani, Usurbil y Oiartzun?¿Por qué crear 66 participaciones nuevas y poner 66.000 euros de capital nuevo? No hemos obtenido una respuesta clara de boca de la alcaldes, de boca del equipo de gobierno de Usurbil, quieren ampliar Garbitania sin ningún informe que lo avale .

Quieren ampliar Garbitania y la alcaldesa no sabe por qué, o no lo quiere decir. ¿qué es peor?

Hamaikabat y PSE han votado en contra. Aralar no ha venido. El PNV no ha venido.

En la votación ha habido empate, y el dictamen ha sido aprobado con el voto de calidad de la presidenta de la comisión (Bildu). Si hubiera asistido el concejal del PNV, ¿Qué resultado se hubiera dado?

Dictamen aprobado: garbitania-dictamen-130322

Iruzkinak

 1. [lang_eu]
  Udalbatzarra egin da eta gauza berririk ez esateko. Alkatesak esan digun gauza bakarra, Garbitaniaren kapital zabalkuntzari buruz, Astigarragaren borondatea hori delako izan da. Besterik ez. Garbitaniaren izkutukearekin jarraitzen dugu. Garbitania, zaborren txiringitoa.
  Aralarrek onartu du.
  EAJ-PNV abstenitu egin da, Usurbilgo PNV ezberdina dela argi utziaz. Inplikaturik dauden beste herrietan (Hernani, Astigarraga eta Oiartzun) ez bezala, non kontra bozkatu duten, usurbildarrek abstentzio isil lotsagarria.
  Hamaikabat eta PSE-EE aurka bozkatu dugu.
  [/lang_eu][lang_es]
  Ya se ha celebrado el Pleno municipal y nada nuevo que contar. La alcaldesa lo único que ha contado para justificar la ampliación de capital ha sido el interés de Astigarraga en entrar en Garbitania. Nada más. Seguimos con el oscurantismo en Garbitania, el txiringito de las basuras.
  Aralar lo ha aprobado.
  El PNV se ha abstenido, dando una vez más muestra de que el PNV-Usurbil es diferente. Mientras que en el resto de los municipios implicados (Hernani, Astigarraga y Oiartzun)han votado en contra, en Usurbil, una silenciosa abstención vergonzante.
  Hamaikabat y PSE-EE hemos votado en contra.
  [/lang_es]

  ErantzunEzabatu