BEHETIK DATORREN BAKEAUrte luzez sufritu ditugu bake eta normalkuntza politikoen gabezia. Horrek suposatzen du gure gizarteak egoera traumatiko baten ondorioak pairatu behar dituela oraindik. Alderdi politikoak, erakunde sozial eta zibikoak, giza-talde desberdinak eta baita herritar bakoitzak ere, ondorio hauek gainditzeko lanetan aritzea dugu zeregin garrantzitsua. Hein horretan ¿Zeintzuk dira bi arazo hauek utzitako ondorioak? ¿Zer egin behar dugu guztion artean egoera hau bideratzeko?

Gure herriak sozialki eta politikoki ETAren gogorkeria ukatu duelako gertatu da ETAren borroka armatuaren etena. Gogorkeriaren kulturak eta ideologiak hortxe galdu dute indarra gure artean. Halaere, hauek irauten dute, beren erantzunkizuna ez dagoelako argi. Eta horrek eztabaida politikoan badu eragina, ezker abertzalearen bozeramaileen azken adierazpenetan argi gelditzen den bezala. Horren ondorioz, herritarrek duten bakearen perzepzioa erdizkakoa eta behinbehinekoa gertatzen da.

Etorkizunari begira, egoera hau konpondu dadin, "lurzoru etiko"ari buruz hitzegin ohi da. Zer izango litzateke bere zeregina? Euskal politikaren oinarriak balio aurre politiko amankomunen lurzoruan errotzea. Azken batean, balio hauek gure gizartearen elkarbizitza eta hartuemanetan bizi dira. Bake eta normalkuntza gabeziak gizakien arteko elkarbizitza eta hartueman normala kolpatu ditu. Guztion zeregina da elkar bizitza aske eta normalizatua eraikitzea.

Hau horrela gertatu dadin, Hamaikabateko kideei irudi zaigu abiapuntu ona izan daitekeela Eusko Legebiltzarrean joan den Martxoak 22an onartu egin zen "Eztabaida monografikoa, euskal gatazka politikoaren konponbidean eman beharreko urratsen inguruan". Idatzi honetan ageri den oinarrizko baieztapen hau, "giza eskubideak edozein arrazoiaren gainetik dagoen absolutu etiko bat dira" gizalegezko adierazpena izan arren, beharrezkoa irudi zaigu eta abiapuntu egokia gainera, Euskadin zenbait kausa politikoak giza eskubideen gainetik jarri direlako. Adierazpen honen egokitasuna azpimarratu nahi dugu, onartzen baitu "pertsonarekiko eta berarengatik datozen giza eskubideekiko errespetuaren balioa, bizitza, lehenik eta behin, Estatu-arrazoiaren edozein zergatia edo ideia politikoa baino garrantzitsuagoa eta lehenagokoa" dela.

Hein honetan, Hamaikabateko kideok bat egiten dugu ikuspegi honekin eta berarekin datorren ekintza bidearekin, proposamen honekin, izan ere, eraiki dadin "hezkuntza tresna baten oinarria, bereziki, gazteria kontzientziatzeko, ezberdintasunak, gatazka edo arazoak ez direla indarkeriaren bidearekin konpontzen, baizik eta elkarrizketa, elkarri entzute eta giza duintasunari dagozkion guztion berdintasunaren, askatasunaren, justiziaren, egiaren eta elkarrenganako errespetuaren balioak ikasiz".

Elkar bizitza, giza eskubideen errespetua, eta hauen artean batez ere giza bizitza eta askatasunarena, gure gizartearen ondarea da justizian oinarritutako bakea eraikitzeko. Gure kasuan, iraganean egoera injustoa bizi izan dugunaren ezagutza eta onarpenean oinarritutako kontzientzia amankomunean sortu behar da.

Horretarako, gertatutakoaren irakurketa kritiko eta partekatua beharrezkoa dela irudi zaigu, horren bidez armen itzulera posiblea ekidin dezagun. Hein horretan, onartzea gogorkeria injustoa izan dela (hilketak, estorsio ekonomikoa, sufrimentuaren banaketa eta Estatu arrazoiean errotutakoa); eta gogorkeria aurrera eraman dutenak bere ardura historikoen jabe direla planteatzea, erantzule gizabakar eta kolektiboak barne. Gure kasuan hauek dira ETA eta bere mundua, zeintzuei zilegi iruditzen zaien "borroka bitarteko guztien konbinaketa" bere eredu politiko eta soziala ezarri dadin. Eta baita estatuaren aldetik datozen praktika eta taldeak ere, eratu direnak ETAri erantzun emateko gogorkeri ez zilegiaren eremu horretan.

Hamaikabaten aldetik gogorki borrokatu gara askatasun eta elkar bizitza eremuen alde, gure herri eta hirietan aurre eginez bere irizpidea beldurra eta mehatxuaren bitartez inposatu nahi dutenei. Horregatik jakin badakigu errespetu eta askatasunezko etorkizuna eraikitzeko behetik ekin beharko dugula, gizartearen oinarri beratik, bertan praktikan jarri baitira mehatxua eta erasoa eta bertan egiaztatu beharko baitira hauek benetan desagertu direla. Zeregin hau bete dadin, gure iragan ilunaren gertakizunak onartu behar ditugu eta bere ondorioak bizi dugun egoeran antzeman ere. Kontzientzia amankomun honen ezean ezingo da gure herri eta auzoetan normalkuntza eta bakegintza iraunkor eta benetako baten oinarri sendorik ezarri.

LA PAZ DESDE ABAJOHemos sufrido durante largos años la falta tanto de paz como de normalización política. Esto supone que nuestra sociedad todavía tiene que padecer las consecuencias de una situación traumática. Partidos políticos, organizaciones sociales y cívicas, colectivos y ciudadanos en general debemos implicarnos en la labor de superación de estas consecuencias. ¿Cuáles son, en este sentido, las secuelas de estos dos problemas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, entre todos, para superarlos?

El cese de la lucha armada de ETA es un hecho ocurrido gracias al rechazo social y político de nuestro pueblo. Al rechazo político de la mayoría de los partidos de Euskadi se le añade el rechazo social e individual por parte de la mayoría de los vascos. Esta es la dimensión que ha hecho perder convicción a la cultura y la ideología de la violencia entre nosotros. Sin embargo, esta cultura persiste, sobre todo porque no existe una delimitación de responsabilidades respecto a la misma. Persiste y tiene un claro reflejo en el debate político, como demuestran recientes declaraciones de portavoces significados de la izquierda abertzale. Con lo cual, no debe extrañarse que la percepción de la paz entre los ciudadanos sea parcial y provisional.

Se habla, desde esta perspectiva, de lo que es fijar un "suelo ético". ¿Cuál sería el cometido de este espacio común? Volver a enraizar las bases de la política vasca en el suelo de unos valores pre políticos comunes que son los que, al fin y al cabo, constituyen nuestra sociedad como hecho de convivencia y de relaciones. La falta de paz y de normalización han dañado el tejido de la libre convivencia y de una relación normal entre las personas. Es tarea de todos fundar una libre convivencia y una relación normalizada.

A los miembros de Hamaikabat nos parece que para esto constituye un buen punto de partida las conclusiones del "Debate monográfico sobre los pasos que se deben dar para la resolución del conflicto político" aprobadas el 22 de marzo pasado en el Parlamento Vasco. La afirmación básica, incluida en ese escrito, de que "Los derechos humanos constituyen un absoluto ético por encima de cualquier causa" es, para nosotros, un punto de partida que por parecer obvio no es menos necesario, ya que en Euskadi ha habido algunas causas que se han puesto por encima de los derechos humanos. Debemos destacar la ecuanimidad de esta declaración que remarca que, "el valor del respeto a la dignidad humana, a la persona, y a los derechos humanos que de ella se derivan, la vida en primer lugar, es siempre superior y anterior a cualquier causa o idea política o a la razón de Estado".

En este sentido, los miembros de Hamaikabat nos adherimos a esta perspectiva y a la acción consiguiente de proponer "la base de un instrumento educativo, en particular para concienciar a la juventud de que ninguna diferencia, conflicto o problema se soluciona por medios violentos sino por medio del diálogo, la escucha y el aprendizaje de los valores de la igualdad de todos en dignidad humana, de la libertad, de la justicia, de la verdad y del respeto mutuo".

La convivencia, el respeto de los derechos humanos y, sobre todo el de la vida y el de la libertad de las personas, son el bagaje que debe construir toda sociedad para fundar una paz basada en la justicia. La conciencia de este valor surge de la consciencia común de haber vivido una situación anterior injusta que todos los vascos debemos conocer y reconocer.

Para ello creemos necesaria una lectura crítica compartida de lo ocurrido, que nos vacune de un retorno a las armas. Una lectura compartida que debiera incluir: una asunción de la injusticia de la violencia (de los asesinatos, de la extorsión financiera, de la socialización del sufrimiento, y de la basada en la razón de Estado), y también la responsabilización histórica de los perpetradores (individuales y colectivos) de la violencia. En nuestro caso estos son, ETA y su mundo, que ha considerado que la "combinación de todos los medios de lucha" era un recurso legitimo para la implantación de su modelo social y político y también los grupos y prácticas paraestatales organizados para responder a ETA en ese mismo terreno de la violencia ilegítima.

Desde Hamaikabat hemos luchado duramente a favor de espacios de libertad y de convivencia, haciendo frente a los que en nuestros pueblos y ciudades han pretendido imponer su criterio por medio de la coacción y el miedo. Por eso sabemos que para fundar un futuro de respeto y de libertad habremos de hacerlo desde abajo, desde la base misma de la sociedad, que es donde se ha ejercido la amenaza y la agresión y es donde se ha de verificar la autenticidad del cese de las mismas. Pero, para lograr completar con éxito esa tarea, tenemos que reconocer los hechos de nuestro atormentado pasado y localizar sus consecuencias en nuestra propia situación presente. Consideramos que sin esta conciencia común no se podrán sentar en nuestros barrios y pueblos las bases de una normalización y pacificación verdaderas y perdurables.

Iruzkinak