Usaia dario

a-dedo.jpg

Udal gobernuak erabaki du nekazal eta abeltzaintza jardueren azterketa egitea.

Zerbitzua kontratatzeko esleipen prozesua martxan jarri du. Bi proposamen aurkeztu dira; lehena, Conchi Uriarte izeneko pertsona batek, eta bigarrena, Arkaitz Rezola eta Imanol Zarautz bikoteak.

Proposamenak baloratzeko irizpide hauek erabili dira: Gaitasun teknikoa, herriaren ezagutza, baserritarren ezagutza, erabiliko den metodolojia eta eskaintza ekonomikoa.

Alkatesak sinatutako dekretoan ( Azterketa dekretoa 130618.pdf  ) azaltzen den txostenean argi geratzen da Conchiren eskaintza berme gehiago eskaintzen duela, baina... ez omen ditu baserritarrak nahiko ezagutzen.

LOTSAGARRIA!!! Nola baieztatu daiteke ez dituela baserritarrak ezagutzen Uriarte andreak 2.006an Udal Herri Bideen Inbentarioa egin zuen-eta; herri bideen egoera zein zen ezagutzeko baserritar guztiekin hitzegin zuen-eta; aurkeztu zuen txostenean bideak eta baserriak azaltzen dira-eta, argazki eta guzti.

Alkatesak "a dedo" esleitu nahi izan du lan hau, eta berak jakingo du zergaitik bikote horri, baina ez da inondik ere zuzena.

Huele a podrido

El gobierno municipal ha decidido realizar nuevamente un estudio sobre actividad agroganadera.

Puso en marcha un proceso de adjudicación para contratar el servicio. Se han presentado dos propuestas. La primera, la ha presentado una persona llamada Conchi Uriarte; la segunda, la pareja formada por Arkaitz Rezola e Imanol Zarautz.

Para valorar las propuestas se han utilizado los siguientes criterios: Capacidad técnica, conocimiento del municipio, conocimiento de los baserritarras, la metodología a utilizar y la oferta económica.

En el decreto firmado por la alcaldesa ( Decreto con informe 130618.pdf ) aparece el informe técnico en el que se basa la resolución, y es claro que la propuesta presentada por Conchi Uriarte ofrece mayores garantías (palabras textuales), pero... que no conoce suficientemente a los caseros/as.

¡¡¡VERGONZOSO!!! Cómo se puede afirmar que no conoce a los baserritarras si la señora Uriarte realizó en el año 2006 el inventario de caminos públicos de Usurbil; que para poderlo confeccionar tuvo que entrevistarse con todos los baserritarras; si en el informe final que entregó aparecen los caminos y todos los caserios, incluyendo fotografias.

La alcaldesa ha querido adjudicar este trabajo "a dedo". Ella sabrá por qué a esta pareja, pero no es en ningún caso justo ni correcto.

Iruzkinak