Gezurrak beti agerian geratzen dira, denbora kontua da

etxe-hutsak1.jpg

Irudian azaltzen den moduan, duela dozena erdi urte udala gobernatzea helburu zuten gezurti batzuk beren erara adierazten ziguten Usurbilen 353 etxe huts zeudela, eta, beraiek onartutako arau subsidiarioek aurreikusten zituzten 1.000 etxebizitza berri gehiegizkoak zirela.

Aurreko legealdian, behin agintera iristean, 1.000 etxebizitza horiekin ez kontent nonbait eta beste 100 gehiego egin bidean jarri zituzten (Agereazpi eta konbentukoak). Etxebizitza hutsei buruz ez zen askoz gehiago hitzegin, kalkulu berrien ondorioz gutxiago zirela besterik ez: 150 etxebizitza inguru guztira (https://h1usurbil.blogspot.com/2010/09/etxebizitza-hutsek-hustuta-jarraitzen_2.html).

Iaz, ondasun higiezinen zerga (IBI) igotzea erabaki zen, %50 etxe hutsei.

Udal gobernuak emandako datuen arabera, 4.440 lokal eta etxebizitza zentsu batetik, hutsak daudela considera daitezke 254 local eta etxebizitza. Horiei igoera aplikatu zitzaien. Egoera honek erreklamazio mordo sortu ditu; gehinak, egoera "zuzentzeko" enpadronamenduen bidez egin da eta hutsak omen zeuden etxebizitzak alokairuan zeudela frogatuz.

Erregularizazio hauen ondoren, 101 guztira, 153 lokal eta etxebizitza jotzen dira hutsak daudela. Hauei aplikatu zaie IBI-aren igoera. Neurri honekin 16.000 euro inguru gehiago jaso dira; errekaudatu den guztiaren %1,2.

Idatziaren hasierara bueltatuaz, badirudi ez zirela hainbeste hutsak zirenak (353). Kontutan izanik gainera bitarte honetan 150 etxebizitza inguru gehiago eraiki direla eta hipoteken merkatua itxia egon dela, ezin gaitezke beste ondoriora iritsi: gezurtiek gezurra esan ziguten. Beren egitekoa da.

Las mentiras siempre salen a la luz, es cuestión de tiempo

Tal como se muestra en la imagen, hace media docena de años algunos mentirosos que aspiraban a gobernar el ayuntamiento nos "informaban" a su manera, que en Usurbil había 353 viviendas vacías y, que las 1.000 viviendas que preveían las normas subsidiarias, aprobadas por ellos mismos, eran escandalosamente excesivas.

A lo largo de la pasada legislatura, una vez en el gobierno municipal, no contentos con esas 1.000  viviendas, incrementaron la cifra en unas 100 viviendas más (Agerreazpi y las previstas en el Convento). Del número de viviendas vacías no se habló mucho más, salvo que según nuevos cálculos rondaban los 150 (https://h1usurbil.blogspot.com/2010/09/etxebizitza-hutsek-hustuta-jarraitzen_2.html).

El año pasado se decidió incrementar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) en un 50% a aquellas viviendas consideradas vacías.

Según los datos facilitados por el gobierno municipal, de un censo de aproximadamente 4.440 locales y viviendas, se podían considerar vacíos 254 locales y viviendas, a los que se aplicó la subida. Esto conllevó a numerosas reclamaciones que se han resuelto mayoritariamente mediante empadronamientos "regularizadores" del vacío de las viviendas y mediante justificaciones que las supuestas viviendas vacías estaban alquiladas.

Tras estas regularizaciones, 101 en total, se han considerado vacíos 153 locales y viviendas, a los que se les ha aplicado el incremento del IBI. Con esta medida se han recaudado 16.000 euros aproximadamente; un 1,2% del total recaudado.

Volviendo al comienzo del escrito, parece que no eran tantas las viviendas vacías (353). Considerando además que en este periodo se han edificado unas 150 viviendas más y que el mercado hipotecario ha estado cerrado, no podemos llegar a otra conclusión: los mentirosos nos mintieron. Es su oficio.

Iruzkinak