Udalaren kontuhartzailea aldatzenAtzoko udalbatzarrean, gure zinegotzi taldearen galderei erantzunez, jakin zen udal kontuhartzailea beste herri batera joateko erabakia hartu duela.

Gaur bertan, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, lanpostua hornitzeko oinarriak kaleratu dira ( Oinarriak.pdf ). Izena emateko epea martxoaren 18an amaitzen da.

Salatzekoa da alkateak, azken bi hilabete eta erdi honetan, Hazienda Batzorde Informatzailea deitu ez izana gai garrantzitsu honen inguruan informazioa emateko. Hamaikabateko zinegotzi taldearen galderei esker korporazioak jakin izan du egoeraz. Ez dira moduak.

Gure taldearen eskerrak helerazten diogu kontuhartzailea andreari azken urte hauetan eginiko lanarengatik. Aurreko kontuhartzaileak, gaur egungo Diputazioko Hazienda Zuzendaria, mahai gainean utzi zituen hainbat irregularitateei aurre egin behar izan dio eta jakin badakigu horrelakoak ez direla gogoko jakiak. Are gutxiago, udal gobenuaren babesa beti ez duzunean.

Zorte on.

Cambiando de Interventora municipal

En el Pleno de ayer, respondiendo a preguntas de nuestro grupo municipal, se supo que la interventora municipal ha decidido trasladarse a otro municipio

Hoy mismo, en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, se han publicado las bases para cubrir el puesto ( Bases.pdf ). El plazo para presentarse finaliza el 18 de marzo.

Es denunciable que la alcaldesa no haya convocado la Comisión Informativa de Hacienda, desde hace dos meses y medio, para informar sobre esta relevante situación. Gracias a las preguntas del grupo municipal de Hamaikabat la corporación ha tenido conocimiento de esta situación. No son maneras.

Nuestro grupo agradece la dedicación de la señora interventora en los últimos años. Ha tenido que afrontar irregularidades heredadas del anterior interventor -actual Director de Hacienda de la Diputación- y nos consta que no ha sido agradable abordarlas, menos cuando no siempre tienes el apoyo del gobierno municipal.

Buena suerte.

Iruzkinak