Usurbilek 5. edukiontzia jartzen du

reciclar.jpg

Usurbilgo udalak 5. edukiontzia finantzatzen du, baina Urnietakoa.

Usurbilgo udalak San Marko mankomunitateari egiten dion diru-ekarpenaren  zati bat Urnietako 5. edukiontziaren sistema ordaintzeko erabiltzen da.

Urnietako Bilduk 5. edukiontziaren alde bozkatu ondoren jarri zen sistema martxan, eta geroztik inguruko herriok diruz laguntzen dugu sistema horren funtzionamendua.

Usurbilen ez baina Urnietan bai; ez da bidezkoa!

Usurbil apuesta por el 5º contenedor

El ayuntamiento de Usurbil financia el sistema del 5º contenedor de Urnieta.

Una parte de la aportación económica que realiza el ayuntamiento de Usurbil a la mancomunidad de San Marcos se destina a la financiación del sistema del 5º contenedor de Urnieta.

Tras la votación de Bildu de Urnieta a favor del quinto contenedor se puso en marcha el sistema en ese municipio, y posteriormente, los municipios del entorno financiamos solidariamente el funcionamiento de dicho sistema en Urnieta.

En Usurbil no pero en Urnieta sí; ¡no es justo!

Iruzkinak