Zorionak neskak!

arane-2.jpg

Usurbilgo Futbol Taldeak (gizonezko kategorian) inoiz lortu ez duena lortu du: Ohorezko mailara igotzea. Horregatik Futbol Taldeko neskak zoriondu behar ditugu.

Eta zergaitia ulertzeko historia pixka bat egin behar dugu.

Orain dozena bat urte (2002) udal kirol politikaren inguruan eztabaida sutsua genuen. Orduko alkateak eta bere talde politikoa (Ezker Abertzalea) futbol zelaiaren berritzearen aurka azaldu zen "neska talde bakarraz osatua zegoelako Futbol Taldea eta desagertzera zihoalako". Aldiz, Hamaikabatek (EA orduan) behar beharrezkotzat jotzen zuen zelaiaren berritzea (orduan lokatza eta harriak besterik ez zena) eta belar  artifiziala jartzea eta instalazioak zabaltzea defendatu zuen.

Eztabaida hura 2003ko hauteskundeetan isla izan zuen. Guk gure hauteskunde programan zelaia berrituko genuela jarri  genuen, zelai berriarekin Futbol Taldea sendotuko zelako eta kirol eskaintza sendotuko zelako herrian.

Hauteskunde haiek, 2003koak, irabazi genituen eta gure taldeak eta alkate berriak hitza bete zuen. Futbol zelai berriarekin Taldea sendotu zen eta gaur ospakizunetan gabiltza.

NESKAK... ZORIONAK!!!

¡Felicidades chicas!

El Club de Futbol de Usurbil (en la categoría masculina) ha logrado lo que nunca había conseguido: Subir a la división de Honor. Por ello debemos felicitar a las chicas del Club de Futbol.

Y para entender esta felicitación tenemos que hacer un poco de historia.

Hace una docena de años (2002) teníamos un intenso debate sobre la política deportiva municipal. El entonces alcalde y su grupo político (Izquierda Abertzale) se mostró en contra de remodelar el campo de fútbol "porque el Club de Fútbol sólo estaba formado por un equipo de chicas e iba a desaparecer". En contraposición a esto, Hamaikabat (EA entonces) consideraba imprescindible la remodelación del campo y las instalaciones (que entonces sólo era barro y piedras) y defendía un campo de hierba artificial y una ampliación de las instalaciones.

Aquel debate tuvo su reflejo en las elecciones municipales del 2003. Nosotros, en nuestro programa electoral prometíamos que remodelaríamos el campo, porque con el campo nuevo se reforzaría el Club de Fútbol y con ello se reforzaría la oferta deportiva en el pueblo.

Ganamos aquellas elecciones, las del 2003, y nuestro partido y nuestro alcalde cumplió lo prometido. Con el nuevo campo de fútbol se reforzó el Club y hoy lo estamos celebrando.

CHICAS... ¡FELICIDADES!!!

Iruzkinak