Teknikari aldaketa gehiago

cambio-tecnicopersonal.jpg

Orain hilabete batzuk Kontuhartzaileak utzi zigun, orain aste batzuk Pertsonal Teknikariak utzi zigun, eta esamesei jarraitzen badiegu, badirudi denbora gutxi barru udal teknikari esanguratsu batek agur esango digu...

Bi arkitektu kontratatuak ditugu...

Lan baldintza ezin-hobeak ere ez die ehusten teknikariei beren lanpostuar: lan gutxi, 32 ordu fitxatuz, soldata ona...

Zer gertatzen da? asper asper eginda joaten direla.

Más cambios en personal técnico

Hace unos meses nos dejó la Interventora, hace unas semanas nos ha dejado la Técnico de Personal y según rumores, otro técnico/a relevante municipal va a dejar su puesto en breve...

Tenemos contratados a dos arquitectos...

Ni las excepcionales condicionales laborales: escaso trabajo, 32 horas de fichaje, salario... es capaz de retener al personal técnico...

¿Qué pasa?  Se van de aburrimiento.

Iruzkinak