“Alkatea” ostrukarena egiten

ostruka1.jpg

Usurbilgo udala Idazkaririk gabe geratzen da eta hainbat arlotan bezela alkate andrea konponbiderik gabe.

Horixe  adierazi zuen azken Pertsonal Batzordean emaniko azalpenekin.

Idazkaria hautatzeko prozesua bertan behera geratu zela adierazi zuen; prozesuan parte hartzen zutenetako inork ez zuelako hautaketa prozesuko ariketa bat gainditu. Haserre gainera eman zituen azalpenak, nonbait ariketa nahiko erreza omen zelako.

Gauzak horrela, Idazkari gabeko egoera nola konponduko zuen galderaren aurrean hauek bere erantzunak:

"Hautaketa prozesua ez da aurreikusten berriro egitea oso luzea delako eta lana ematen duelako"

"Diputazioan eta inguruko herrietako udaletxeetan ez dago lan-poltsarik nondik lortu Idazkari bat"

Hauxe dugu gure "alkatearen" jarrera arazoen aurrean: ostrukarena egin, burua ezkutatu, eta hurrengoak konpon dezala. Bitartean udaletxea Idazkaririk gabe.

La "alcaldesa" avestruz

El ayuntamiento de Usurbil se queda sin Secretaria y como en otros muchos aspectos la alcaldesa sin respuestas.

Eso expresó con sus explicaciones en la ultima Comisión de Personal.

Indicó que el proceso de selección de Secretario/a había quedado anulado; porque ninguno de los aspirantes había superado una de las pruebas. Las explicaciones las dio con cierto grado de malestar porque por lo visto el ejercicio debía ser lo suficientemente sencillo.
Ante esta situación y la pregunta de qué hacer ante la falta de Secretario/a en el ayuntamiento éstas fueron sus respuestas:

"No se prevé repetir el proceso de selección porque es muy laborioso y largo en el tiempo"

"Tanto en la Diputación como en los municipios del entorno no hay bolsas de trabajo de Secretarios de dónde obtener uno"

Esta es la actitud de nuestra "alcaldesa" ante los problemas: hacer lo de la avestruz, esconder la cabeza, y que lo arregle el siguiente. Mientras tanto el ayuntamiento sin Secretaria/o.

Iruzkinak