Udaltzaingoa beharrean

udalkotxe1.jpg

Udal gobernuak onartutako aurrekontuaren ondoriotako bat: legez ezinbestekoak diren zerbitzuak ahazturik geratu dira.

Argazkian ikusi daitekenez, herriko udaltzainek erabiltzen duten ibilgailua multa bat jasotzeko hobe dago multajartzaileak barruan eramateko baino.

udalkotxe2.jpg

Udal gobernuak lehentasunak finkatzeko irizpide-gabezia nabarmena da.

La Guardia Municipal abandonada

Una de las consecuencias del presupuesto aprobado por el gobierno municipal: los servicios que por ley se deben prestar han quedado olvidados.

Como se puede observar en la fotografía, el vehículo que utiliza la Guardia Municipal está mejor para recibir multas que para llevar a los que ponen las multas.

udalkotxe2.jpg

Es evidente la falta de criterio del gobierno municipal a la hora de determinar las prioridades municipales.

.

Iruzkinak