Euskadi independientea Europan

indicadores.jpg

Zertarako independientzia?

Independientzia bai, independientzia ez eztabaidan gutxitan sakontzen da arrazoietan, hau da, zertarako izan independientea? Gogo emozional bat asetzeko? Botere esparru bat izateko?

Edota, gure inguruko gizartea hobeto bizi dadin era egokiagoan gobernatu ahal izateko?

Gogoeta honetan behar beharrezkoak dira eskuartean  datuak izatea; gu, Euskadi, gertuen dugun esparru geopolitikoan kokatzea.

Ondorengo txontenean 28 estatuek osatzen duten Europarekin erkatzen da Euskadi; 28 adierazle sozialak, ekonomikoak eta anbientalak  kontutan izanik: Euskadi Europa 28-an Txostena

Euskadi non dagoen jakitea beharrezkoa da nora eraman nahi dugun erabakitzeko.

Euskadi independiente en la Europa de los 28

¿Para qué la independencia?

Pocas veces se profundiza en las razones a la hora de discutir sobre independencia sí, o indepencia no. Es decir, ¿para qué la independencia? ¿Para satisfacer un deseo emocional? ¿Para disponer de un coto de poder?

O, ¿para poder gobernar de manera más adecuada y que la sociedad de nuestro entorno viva mejor?

Para esta reflexión son imprescindibles tener datos entre las manos; ubicarnos, nosotros y Euskadi, en el contexto geopolítico más cercano.

En el siguiente informe se compara a Euskadi con la Europa de los 28 estados; teniendo en cuenta 28 indicadores sociales, económicos y ambientales:  Informe Euskadi en Europa-28

Saber dónde está Euskadi es importante para decidir a dónde la queremos llevar.

Iruzkinak