Legealdiak 100 egun ditu: “lasaiago”

caracol.jpg

Atzoko Udal Batzarrean legealdi honen hasera laburtu dezakenarenaren testigu izan ginen.

Galdera-eskaeren puntuan, EAJ-PNV udal taldeak hitzegitea eskatu zuen. Zinegotzien artean idatzi bat banatu zuen, ez zituen izango 4 lerro baino gehiago, eta bozeramaileak aditzera eman zuenez EAJ-ren aurka azken egunetan herriko leku ezberdinetan azaldu diren pintada iraingarrien berri ematen zen; eta, Udal Batzarrari eskatzen zuten "ekintza horien aurrean salaketa bat" eta "bizikidetza bultzatzearen apustua".

Alkateak erantzun zien esanez: "bizikidetzaren aldeko apustua dutela" baino "lasaiago hitzegingo zutela eta erantzungo ziela beste momentu batean".

Legealdiak 100 egun bete ditu eta ez dira gai oinarrizkoa den gai baten aurrean erantzun bat emateko...

100 días de legislatura: "más tranquilamente"

Ayer fuimos testigos en el Pleno Municipal de lo que puede resumir el inicio de esta nueva legislatura.

En el punto de ruegos y preguntas, el grupo municipal de EAJ-PNV solicitó la palabra. Repartió un escrito entre los corporativos, que no debía tener mucho más de 4 líneas y que según explicó la portavoz daba cuenta de las pintadas insultantes contra el PNV que habían aparecido en diferentes lugares del pueblo; y, se solicitaba al Pleno un pronunciamiento de "denuncia ante dichos hechos" y un pronunciamiento a favor de "impulsar la convivencia".

El alcalde respondió con un: "apostamos por la convivencia" pero que "lo hablarán más tranquilamente y responderán en su momento".

Llevamos 100 días de legislatura y no son capaces de posicionarse ante una cuestión tan básica...

Iruzkinak