Denok ezin iritzirik eman

emotikon-isilik.jpg

"Herria ehuntzen duten eragileekin partekatu" nahi omen du udal gobernuak 2016ko aurrekontua eta hurrengo urteetako gobernu plana.

Horretarako, eragile multzo bakoitzerako bilera jakin bat prestatu du:

Hezkuntza: Abenduak 1, 18:00etan.
Kirola: Abenduak 1, 19:30etan.
Ingurumena: Abenduak 2, 19:00etan.
Jubilatu elkarteak: Abenduak 4, 19:00etan.
Parekidetasuna: Abenduak 7, 11:00etan.
Kultura, Euskara eta Gazteria: Abenduak 9, 19:00etan.
Merkataritza eta ostalaritza: Abenduak 15, 13:30etan.
Garapen sozio-ekonomikoa: Abenduak 16, 19:00etan.

Bilera guztiak udaletxean izango dira.

Eta, gai guztietaz arduratzen garenontzat? guztietara joan behar dugu? eta, herritar xumeak, gai guztietaz zer esana duenak, guztietara joan behar du?

Eta, beste gaietaz, aurrekontuen kopuru nagusiena biltzen dutenak: obrak, hirigintza, soldatak, zerbitzu sozialak, etabar, iritzia adierazteko aukerarik ez zaigu emango?

No a todos se nos permite opinar

El gobierno municipal quiere "compartir con la red de dinamizadores que tejen el pueblo" el presupuesto para el 2016 y el plan de gobierno de los próximos años.

Para ello, para cada grupo de dinamizadores ha preparado una reunión:

Educación: 1 de diciembre, 18:00.
Deporte: 1 de diciembre, 19:30.
Medio ambiente: 2 de diciembre, 19:00.
Asociaciones de jubilados: 4 de diciembre, 19:00.
Igualdad: 7 de diciembre, 11:00.
Cultura, euskara y juventud: 9 de diciembre, 19:00.
Comercio y hostelería: 15 de diciembre, 13:30.
Desarrollo socio-económico: 16 de diciembre, 19:00.

Todas las reuniones serán en el ayuntamiento.

Y, ¿para los que nos preocupamos de todos los temas? ¿tenemos que ir a todas las reuniones? y, el que es simplemente usurbildarra que tiene opinión sobre todo, ¿tiene que ir a todas?

Y, sobre otros temas, que se llevan la mayor parte del presupuesto: obras, urbanismo, sueldos, servicios sociales, etc, ¿no se nos va a dar opción a opinar?

Iruzkinak