Bizikidetza eta Giza Eskubideak Usurbilen

puzzle-usurbil.jpg

Udal gobernuak ez du dirulaguntzarik eskatu Foru Aldundiari Bizikidetza eta Giza Eskubideen programa garatu ahal izateko.

Udal gobernuak hain ponpoxoki aurkeztu zuen legealdirako gobernu planaren ardatz nagusietako bat Bizikidetza omen da; honela dio: "iraganaren berrikusketa kritikoa egingo dugu, orainaldian eman beharreko urratsak zehaztuz eta etorkizunerako bake eta bizikidetzarako oinarri berriak ezartzeko justizian eta erreparazioan sakonduz."

Kontutan izanik udal gobernu honek "a golpe de subvención" funtzionatzen duela, argi geratzen zaigu zer nolako garrantzia ematen dion gaiari. Alkateak honela dio: "nora joan badakienak, bidearen erdia egina du". Argiago esan beharko digu ba, nora joan nahi duen.

2015eko irailaren 4ean alkateak Jaurlaritzak antolatuta ekitaldi batean parte hartu zuen. Bertan "bizitzeko eskubidearen aurkako Usurbilgo erretatua" dokumentua jaso zuen ( Bizitzeko eskubidearen aurkako erretratoa Usurbilen ), 9 hilabete pasa ondoren, gai honekiko, alkatea mutu.

Orio, Lasarte-Oria, Hernani, Urnieta, Donostia, Astigarraga, Errenteria eta beste hainbat herriek dirulaguntza hauek jasoko dituzte. Honetan ere Usurbil irla berezi bat, hutsune bat Gipuzkoako mapan. Beterriko herri bakarra gai honi heltzen ez diona. Oso adierazgarria alkate jauna.

Convivencia y Derechos Humanos en Usurbil

El gobierno municipal ha desestimado solicitar una subvención a la Diputación Foral para el desarrollo de un programa de Convivencia y Derechos Humanos.

La Convivencia es, según el plan de gobierno de legislatura que con tanto ornato nos presentó el gobierno municipal, uno de los ejes principales de trabajo; reza así: "realizaremos una relectura crítica del pasado, concretando los pasos a dar en el presente, y profundizando en la justicia y la reparación al objeto de fijar nuevas bases de paz y convivencia para el futuro" (traducción propia).

Teniendo en cuenta que este gobierno funciona a golpe de subvención, queda claro la importancia que le da al tema. El alcalde suele decir: "el que sabe a donde ir, ya ha recorrido la mitad del camino". Pues nos tendrá que decir más claro a dónde quiere ir.

El 9 de septiembre del 2015 el alcalde participó en un acto organizado por el Gobierno Vasco. En dicho acto recibió un documento denominado "Retrato de la vulneración del Derecho a la Vida en Usurbil" ( Retrato contra el derecho a la vida en Usurbil ), 9 meses después, en lo que respecta a esta cuestión, el alcalde, mudo.

Orio, Lasarte-Oria, Hernani, Urnieta, Donostia, Astigarraga, Errenteria y otros muchos municipios recibirán estas subvenciones . En esta cuestión también, Usurbil una isla especial, un hueco en el mapa de Gipuzkoa. El único municipio de la comarca de Donostialdea-Beterri que no aborda el tema. Muy revelador señor alcalde.

Iruzkinak