Adar joka ote?

laberintoa.jpg

Usurbilgo alkatea txantxetako gogoarekin dabil. A ze buelta pila ezer gutxi erantzuteko.

Apirilaren haseran Hamaikabatek informazio eskaera bat egin zion alkateari (Iraganeko praktikak: udal gardentasun eza) eta bere "erantzuna" noraezean ibili da hara eta hona:

Eskaera hartan argi eta garbi jartzen zen zein helbidetara bidali behar zen "erantzuna" (idatziaren behe partean), baina, ez dakigu zergaitik alkateak erabakitzen du helbide honetara bidaltzea: helbide okerra

Helbide horretatik berriro udaletxera bueltatzen da eskutitza, eta bigarren aldiz, oraingoan bai, helbide zuzenera bidaltzen dute ohar honekin: Oharra akatsa onartuz

Gora behera guzti hauetaz, ez alkateak, ez udaletxeko inork ez digu berririk ematen: nonbait ez ditugu telefonoak, ezta ere emailak, udaletxean eta kalean ez gara ikusten...

Postakutxatilatik pasatzean eskutitza jasotzen dugu eta irekitzerakoan... beste sorpresa: hutsa dago!!! Beno, zehazki esateko, alkatearen idatzi bat dago non esaten den idatziarekin batera informazio bat eransten dela. Bainan... ez da ezer eransten!

Hemen alkatearen idatzia (kartazalaren barruan zegoen gauza bakarra): alkatearen erantzuna

Alkate jauna, adar joka? oporren beharrean?

Hurrengo egunetako batean pasako gara informazioaren bila....

¿Nos toma el pelo?

El alcalde de Usurbil está de guasa. Qué cantidad de vueltas para no contestar nada.

A comienzos de abril Hamaikabat hizo una solicitud de información dirigida al alcaldei (Prácticas del pasado: falta de transparencia) y su "respuesta" ha andado de aquí para allá:

En aquella solicitud se indicaba claramente a qué dirección enviar la respuesta (parte inferior del escrito), pero, no sabemos por qué, el alcalde decide enviar la "respuesta" a esta otra dirección: Dirección incorrecta

Desde esa dirección devuelven la carta al ayuntamiento, y por segunda vez, en esta ocasión sí, lo manda a la dirección correcta con una nota: Nota reconociendo el error

De todo esto, ni el alcalde, ni nadie del ayuntamiento nos informa: por lo visto no tenemos teléfonos, ni correos electrónicos, no nos vemos ni en el ayuntamiento ni en la calle...

Cuando pasamos por el apartado de correos recogemos la carta y al abrirla... otra sorpresa: ¡está vacia! Bueno, para ser precisos, hay un escrito del alcalde donde se dice que junto a ese escrito se adjunta una serie de informes o información. Pero.... ¡No se adjunta nada!

He aquí el escrito del alcalde (lo único que estaba dentro del sobre): respuesta del alcalde

Señor alcalde, ¿tomándonos el pelo? ¿necesitado de vacaciones?

Un día de estos nos pasaremos a por la información....

Iruzkinak